Genomtec pozyska 13,1 mln zł z emisji akcji 

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Genomtec pozyska 13,1 mln zł z emisji akcji 

Udostępnij:

Zarząd Genomtec ,spółki z branży technologii medycznych z sukcesem zakończył rundę finansowania. Z emisji docelowo 1 637 000 akcji spółka pozyska 13,1 mln zł. Środki pozyskane od inwestorów pozwolą na realizację kamieni milowych związanych z rozwojem, walidacją, certyfikacją i skalowaniem produkcji platformy diagnostycznej Genomtec ID. Działania te wpłyną na znaczący wzrost wartości technologii Spółki w procesie M&A. W ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych Genomtec współpracuje z doradcą transakcyjnym, Spółką Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku.

W ramach emisji 1 237 000 akcji serii M oraz planowanej emisji 400 000 akcji z kapitału docelowego inwestorzy obejmą łącznie 1 637 000 akcji Genomtec po cenie emisyjnej 8 zł za jedną akcję. Tym samym spółka pozyska 13,1 mln zł.

– Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Do grona akcjonariuszy Genomtec dołączyły również renomowane fundusze inwestycyjne. Jest to potwierdzenie, że inwestorzy dostrzegają duży potencjał komercyjny platformy diagnostycznej Genomtec ID – mówi Miron 
Tokarski, Prezes, współzałożyciel i znaczący Akcjonariusz Genomtec S.A.

– Dopływ gotówki pozwoli uruchomić produkcję analizatorów na potrzeby badań porównawczych. Jednocześnie nasze zespoły inżynieryjno-badawcze we współpracy z doświadczonymi partnerami CDMO pracują nad dalszą optymalizacją kosztową. Stosunkowo niski koszt wytworzenia to jedna z głównych zalet naszej technologii w oczach potencjalnych partnerów. W drugiej połowie 2023 r. planujemy też finalizację rozpoczętych już przygotowań do walidacji klinicznej przez key opinion leaders. Na rynku jest kilka urządzeń, które dorównują platformie Genomtec ID małym rozmiarem, jednak żadne z nich nie jest w stanie badać aż 5 patogenów jednocześnie. Procesy zbliżające nas do komercjalizacji toczą się równolegle z procesem badawczo/certyfikacyjnym – jeszcze w tym roku zamierzamy zakończyć badania porównawcze. Wkrótce po ich zakończeniu złożymy wniosek o certyfikację Genomtec ID zgodnie z wymogami IVDR. Jednym z ważnych projektów dotacyjnych są wstępne badania nad wykorzystaniem naszej technologii w diagnostyce raka, co otwiera przed nami potężny rynek onkologii. Jesteśmy przekonani, że środki finansowe z bieżącej emisji oraz z posiadanych, jak i przyszłych dotacji wpłyną na znaczący wzrost wartości naszej technologii i pozwolą nam zrealizować z sukcesem transakcję M&A – dodaje Miron 
Tokarski.

Partycypacji akcjonariuszy spółki

W marcu Zarząd Genomtec podjął uchwałę, zgodnie z którą będzie podejmował działania w celu partycypacji akcjonariuszy spółki w korzyściach z potencjalnej sprzedaży technologii w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy całości zysku uzyskanego przez spółkę w wyniku potencjalnej sprzedaży technologii.

Wycena portfela własności intelektualnej

W ramach prowadzonego przez Genomtec przeglądu opcji strategicznych, w styczniu Genomtec otrzymał od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętą przez Dennemeyera normą DIN/ISO 77100 obejmującą posiadane przez Genomtec patenty i zgłoszenia patentowe oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,336 mln EUR brutto. Średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec petentów wynosi ponad 15 lat. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz ponad 20 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach.

 

Genomtec z piątym patentem na swój wynalazek

Genomtec wprowadza na rynek genetyczny test diagnostyczny do wykrywania SARS-CoV-2 z próbki śliny

Genomtec dokonał zgłoszenia patentowego na zestaw starterów do wykrywania zakażeń bakteriami Salmonella enterica