Genomtec zawarł umowę z PARP na dofinansowanie projektu onkologicznego o wartości blisko 40 mln zł

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Miron Tokarski, prezes zarządu Genomtec S.A.

Udostępnij:

Spółka Genomtec S.A., firma z branży diagnostyki molekularnej z siedzibą we Wrocławiu, podpisała 22 grudnia 2023 r.z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych”.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 21,6 mln zł, a całkowity budżet projektu wyniesie ok. 36,7 mln zł. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. i potrwa do czerwca 2027 r.

– Nasz projekt onkologiczny znalazł się na liście pozytywnie ocenionych projektów przez PARP i w kolejnym kroku podpisaliśmy umowę, która uruchomi środki z przyznanego grantu. Bardzo dla nas ważna była ocena niezależnych ekspertów, którzy rekomendując nasz projekt do dofinansowania potwierdzili, że opracowana przez Genomtec autorska technologia SNAAT może być przełomowa w wykrywania mutacji w obszarze onkologii. To dla nas szczególnie ważne, ponieważ doprowadziliśmy nasz projekt onkologiczny do etapu złożenia wniosku o ochronę patentową i chcemy go dalej rozwijać, w czym bardzo pomogą nam środki przyznane z PARP. Startujemy z pracami od stycznia 2024 r. i zgodnie z rozpisanym harmonogramem mamy go zakończyć w 2027 r. Rozliczanie środków z PARP będzie następowało w miarę realizacji kolejnych etapów prac. To oznacza, że również wymagany wkład własny spółki będzie pokrywany systematycznie wraz z postępami projektu. Liczymy, że nasz projekt onkologiczny istotnie wpłynie na wzrost zainteresowania wśród potencjalnych partnerów z którymi rozmawiamy w ramach działań M&A. – mówi Miron Tokarski, prezes zarządu Genomtec S.A.

Projekt onkologiczny Genomtec, który otrzymał z PARP dofinansowanie, polega na opracowaniu technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Projektem objęte są trzy moduły: Prace B+R, Cyfryzacja oraz Internacjonalizacja.

W ramach prac B+R prowadzone będą prace laboratoryjne nad technologią detekcji mutacji w diagnostyce onkologicznej z wykorzystaniem kart mikroprzepływowych, w celu umożliwienia diagnostyki i zastosowania terapii molekularnie ukierunkowanej. W toku dalszych prac technologia będzie rozwijana z wykorzystaniem dedykowanego analizatora oraz przeprowadzone zostanie badanie kliniczne. W ramach modułu Cyfryzacji przeprowadzona zostanie inwestycja w narzędzia umożliwiające efektywniejszą realizację prac B+R. W ramach modułu Internacjonalizacja zaplanowane zostało uczestnictwo w szeregu zagranicznych imprez targowych oraz ochrona własności intelektualnej Genomtec S.A.