Good Safe – kolejną inwestycją Funduszu SPINAKER alfa

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Good Safe – kolejną inwestycją Funduszu SPINAKER alfa

Udostępnij:

Spółka Good Safe otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt.

Istotą projektu jest możliwość cyfrowego zapisu postanowień różnego rodzaju dokumentów. Zwłaszcza takich dokumentów, które z racji swojej ważności i celu ich powstania, pozwolą na bezsporne wykonanie zapisanych postanowień danego dokumentu w czasie przyszłym na rzecz osoby uprawnionej lub uposażonej. W przypadku np. polis na życie – Good Safe umożliwi wykonanie świadczenia poprzez wypłatę sumy ubezpieczenia uposażonemu, niezależnie od jego wcześniejszej wiedzy, co do samego faktu istnienia i zawarcia danej polisy z poszczególnymi parametrami jej wykonania.

– W czasie mojej wieloletniej pracy z klientami banków i ubezpieczycieli dostrzegłem ich zmagania z brakiem informacji lub brakiem dostępu do informacji, które w ważnych, czasem tragicznych chwilach ich życia osobistego, bądź zawodowego, miały kluczowe znaczenie. Obserwując jak ludzie mierzą się z dużymi trudnościami w poszukiwaniu informacji dotyczących rachunków, polis, zobowiązań kredytowych, nieruchomości, umocowania do określonych czynności lub rozwikłują kwestie dziedziczenia po zmarłym członku rodziny, wspólnikach lub współpracownikach, doszedłem do wniosku, że trzeba im pomóc tworząc system, który będzie gromadził wszystkie najważniejsze informacje w jednym, bezpiecznym miejscu. Ta obserwacja była genezą projektu – stwierdza Kamil Zabroń, Prezes Zarządu Good Safe.

Innowacja projektu przejawia się w nowatorskiej usłudze, która nie posiada obecnie odpowiednika, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Celem planowanych prac badawczo-rozwojowych będzie stworzenie cyfrowego narzędzia zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania danych w formie zdigitalizowanej, z możliwością aktywnego zarządzania istotnymi danymi oraz związaną z nimi dokumentacją. Narzędzie umożliwi zarówno archiwizację, jak i aktywną wymianę, aktualizację i udostępnianie istotnych informacji, takich jak: polisy na życie (zarządzanie sukcesją i relacjami z beneficjentami).

Rozwiązanie będzie stanowiło połączenie technologii przechowywania zaszyfrowanych dokumentów w chmurze, potwierdzonych niezaprzeczalnym podpisem, zapisanych w łańcuchu bloków, wzbogaconych o automatyczną realizację ich zapisów z wykorzystaniem Smart Contract. Tym samym, finalny produkt, będący niejako „wirtualnym sejfem” z funkcją interaktywną, z jednej strony – ma udostępniać miejsce przechowywania w chmurze poprzez dostęp oparty na technologii blockchain, z drugiej zaś – oferować możliwość zarządzania istotnymi dokumentami i danymi, zapewniając zarówno skuteczne wykonanie ostatniej woli, jak i uniknięcie niekorzystnych decyzji, np. uniemożliwienie rozporządzania mieniem przez osoby nieuprawnione.

Planowana usługa trafia w rynkową potrzebę zgłaszaną zarówno przez klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Po przeprowadzaniu prac badawczo-rozwojowych w planach spółki jest jak najszybsze wdrożenie usługi dla rynku ubezpieczeniowego.

– Planujemy, aby w ramach Good Safe m.in. polisy na życie otrzymały klauzulę automatycznej wypłacalności, po śmierci ubezpieczającego. Według aktualnych danych „martwe polisy” stanowią wartość świadczeń ok. 2 miliardów PLN, której muszą odpowiadać rezerwy po stronie bilansu towarzystw ubezpieczeniowych. Należy dodać, że niejednokrotnie uposażeni nie są świadomi istnienia potencjalnego świadczenia do wypłaty na ich rzecz po zmarłej osobie, co przy wykorzystaniu usługi Good Safe, będzie rozwiązane na korzyść beneficjenta. Kolejnych produktów wirtualnego sejfu, wymagających cyfryzacji będzie więcej, jednak chcemy zacząć od rynku ubezpieczeń życiowych. Widzimy z jednej strony potrzebę klientów, z drugiej zaś brak odpowiedniego rozwiązania technologicznego wśród ubezpieczycieli, umożliwiającego dostarczenie kompleksowej i zaawansowanej usługi. Good Safe jest tym rozwiązaniem – mówi Tomasz Marczuk, Członek Zarządu Funduszu SPINAKER alfa.

Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.