Granty na ekspansję na rynki Ukrainy, Rosji i Norwegii – trwa nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Granty na ekspansję na rynki Ukrainy, Rosji i Norwegii – trwa nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne

Udostępnij:

Już po raz drugi w tym roku mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności biznesowej poza Unią Europejską. Trwający do 28 maja nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczy ekspansji do Rosji, Norwegii i na Ukrainę. Każdy z wnioskodawców może otrzymać grant sięgający 200 tys. zł.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) od 2018 roku. Stawką w PMT jest grant o maksymalnej wartości 200 tys. zł w formule pomocy de minimis na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej. Wsparcie mogą otrzymać MŚP, których oferta jest innowacyjna na danym rynku. PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedza seminarium informacyjne dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem są warsztaty nt. specyfiki rynku docelowego, tworzenia strategii ekspansji którą grantobiorcy przetestują i wdrożą na rynku zagranicznym w asyście Zagranicznych Biur Handlowych i pracowników PAIH. Okres realizacji projektów przez firmy nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy, a grant może osiągnąć 100 proc. wydatków kwalifikowanych.

W tym roku Agencja zorganizowała już jeden nabór – dla przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w Australii, Izraelu i Indiach. Z kolei do 28 maja przyjmuje wnioski o wsparcie ekspansji do nieco bliższych geograficznie, aczkolwiek nadal pozaunijnych rynków – Ukrainy, Rosji i Norwegii. Kierownik biura handlowego PAIH w Kijowie Karol Kubica ZBH, przyznaje, że polski sektor MŚP jest bardzo zainteresowany działalnością biznesową na Ukrainie, a Polska jest jednym ze strategicznych partnerów handlowych dla Ukrainy – drugim (po Rosji) w kontekście eksportu i czwartym – importu (za FR, Niemcami i Chinami). Najczęściej nad Dniepr sprzedajemy wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemię oraz produkty spożywcze, a kupujemy: wyroby metalurgiczne, artykuły spożywcze i produkty mineralne.

– Duże powodzenie i perspektywy na rynku ukraińskim mają również branże: rolno – przemysłowa, IT, transportowa, medyczna, kosmetyczna, meblarska, automotive oraz chemia spożywcza i gospodarcza – tłumaczy przedstawiciel PAIH na Ukrainie. Zwraca jednak uwagę, że rynek nie należy do najłatwiejszych i wymaga dużej czujności we współpracy z partnerami. Zaznacza jednocześnie, że tamtejszy rząd przygotowuje i realizuje szereg ułatwień dla biznesu, a wsparcie oferuje również ZBH Kijów. Jak podkreśla Kubica, tamtejsza gospodarka potrzebuje innowacji we wszystkich sferach, poczynając od awangardowego podejścia do zarządzania firmami. – Dla polskiego biznesu jest to duża szansa na dostarczenie nowoczesnego sprzętu i maszyn do zakładów produkcyjnych oraz technologii. Jesteśmy przekonani, że oferta grantobiorców programu Polskie Mosty Technologiczne może mieć duży potencjał na tamtejszym rynku – zapewnia szef ZBH Kijów.

Z kolei kierownik biura PAIH w Moskwie Wojciech Kolignan mówi, że rosyjskie firmy najchętniej robią biznes z polską branżą odzieżową, motoryzacyjną i budowlaną. Dodaje, że intersującymi sektorami dla polskich firm są ponadto branża meblarska i farmaceutyczna. – Meble polskich producentów postrzegane są jako dobro luksusowe. Natomiast polskie firmy farmaceutyczne myślące o podboju rynku rosyjskiego mogą skorzystać z preferencyjnych warunków do lokowania produkcji np. w Moskwie, Sankt-Petersburgu, czy Kaliningradzie – zaznacza Kolignan. Jak wyjaśnia, zaletą polskich produktów jest ich wysoka jakość. Zwraca też uwagę, że wejście na tamtejszy rynek daje dostęp nie tylko do 140 mln rosyjskich konsumentów, ale także możliwość ekspansji na cały obszar Euroazjatyckiej Unii Celnej (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja).

Ukraina i Rosja to rozległe i chłonne rynki, w przeciwieństwie do niewielkiej Norwegii. Jednak, jak zaznacza kierownik ZBH Oslo Martalena Madej, ojczyzna Wikingów ma polskim firmom wiele do zaoferowania. – Norwegia stawia na innowacje i zielone technologie. Dotyczy to wszystkich projektów realizowanych w ramach branż priorytetowych: offshore i maritime, produkcji ryb i owoców morza, jak i dostarczania energii – mówi Madej. Szefowa biura w Oslo dodaje, że Norwegia jest europejskim liderem w sektorze elektromobilności, wspierania startupów technologicznych oraz innowacji w obszarach fin-tech i healthcare. – Aby odnieść sukces na norweskim rynku, polskie firmy powinny znać uwarunkowania prawne, oferować wysokiej jakości usługę lub produkt i opracować strategię wejścia. Muszą też rozumieć różnice kulturowe w biznesie oraz przygotować się na działania długofalowe mające na celu zdobycie zaufania partnera norweskiego – podkreśla Martalena Madej i zapewnia o pomocy ze strony jej biura handlowego.

Jeszcze w maju PAIH uruchomi nabór dotyczący ekspansji na rynki Algierii, Egiptu i RPA, a w czerwcu – Indonezji, Korei Południowej i Singapuru. Wnioski w obecnej rundzie konkursowej Agencja przyjmuje do 28 maja.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość wparcia dla firm wyniesie ponad 176,5 mln zł.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem