Grupa Novartis angażuje się w walkę z koronawirusem w Polsce. Wspiera ją Warsaw Genomics

Dodane: 23.04.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Grupa Novartis przekazuje darowizny o wartości 2 miliony złotych na walkę z pandemią w Polsce. Firma nawiązała współpracę z Warsaw Genomics, przekazując środki o wartości milion złotych na wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 na rzecz publicznych szpitali walczących z koronawirusem.
Druga część pomocy to darowizna finansowa w wysokości miliona zł na rzecz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który dokona niezbędnych, najpilniejszych zakupów na rzecz jednoimiennych szpitali zakaźnych, w których toczy się walka o życie i zdrowie pacjentów zakażonych koronawirusem.

Warsaw Genomics współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, aby zapewnić bezpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa dla pacjentów ze szpitali w całym kraju. Testy wykonywane są metodą badania molekularnego RT-PCR, zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH oprócz prowadzenia diagnostyki w kierunku COVID-19 oraz pełnienia funkcji laboratorium centralnego w Polsce, na bieżąco monitoruje sytuację i jest w stanie właściwie zidentyfikować potrzeby dotyczące sprzętu ochronnego dla personelu medycznego lub innych zasobów niezbędnych dla opieki nad pacjentami z COVID-19 w ramach sieci szpitali jednoimiennych.

– Chcemy poprzez te darowizny odpowiedzieć na realne i najpilniejsze potrzeby polskich szpitali i służb medycznych w walce z COVID-19. Wsparcie finansowe jest jednym z elementów naszego zaangażowania. W sposób naturalny koncentrujemy swoją uwagę również na badaniach nad skutecznymi metodami leczenia lub minimalizowania skutków choroby – zarówno w zakresie wykorzystania istniejących terapii, jak i badań nad nowymi – mówi Paul van Arkel, Dyrektor Zarządzający Grupy Novartis w Polsce.

– W obliczu zagrożenia epidemią COVID-19 wszystkie wysiłki i zasoby Warsaw Genomics skoncentrowaliśmy na zapewnieniu dostępności do testów molekularnych. Ekspertyza naszych zespołów i nowoczesne zaplecze laboratoryjne pozwalają nam już na realizację 3 000 testów molekularnych wykonywanych metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym w ciągu jednej doby. Wsparcie szpitali i placówek medycznych umożliwili darczyńcy włączając się do Koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem. To ogromy dowód solidarności i odpowiedzialności społecznej, który wszyscy dajemy w tym czasie – mówi prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

– Od końca stycznia 2020 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH jest zaangażowany w proces diagnostyczny COVID-19. Standaryzowaliśmy metody diagnostyczne, do nas trafiały pierwsze próbki pacjentów z całej Polski. Zespół pracował nieustannie wykonując kolejne testy. Obecnie pracujemy przez 7 dni w tygodniu działając zarówno jako laboratorium diagnostyczne oraz referencyjne. W tym czasie otrzymaliśmy szerokie wsparcie, w tym od firmy Novartis, dzięki któremu będziemy mogli dofinansować prace nad modelowaniem przebiegu epidemii oraz zakup nowego sprzętu laboratoryjnego. I tak jak my otrzymujemy pomoc, tak również my chcemy pomagać. Dlatego darowiznę przekazujemy na zakup środków ochrony osobistej dla medyków, które następnie dostarczymy do szpitali jednoimiennych – mówi dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Instytutu.

Globalny oddział Novartis z początkiem marca uruchomił Fundusz Novartis COVID-19 w wysokości 20 mln USD, który umożliwia wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego w walce z pandemią. Kraje mogą ubiegać się o finansowanie projektów skoncentrowanych m.n. na wzmocnieniu lokalnej i krajowej infrastruktury opieki zdrowotnej czy usprawnianie samorządowych programów zdrowotnych dedykowanych pandemii COVID-19. Polska w ramach projektu otrzymała darowizny finansowe o łącznej wartości 2 000 000 zł.

Grupa Novartis w okresie pandemii COVID-19 uruchamia szereg działań związanych z weryfikacją działania leków z portfolio firmy w minimalizowaniu skutków koronawirusa. Działania te to nie tylko wysiłki globalne w obszarze R&D, ale również strategia zarządzania jedną z największych fabryk produkcyjnych Novartis w Europie, która działa w Strykowie, dla zabezpieczenia potrzeb polskich pacjentów.

Badania kliniczne a koronawirus

Novartis jako lider w prowadzeniu badań i odkrywaniu innowacji uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz walki z COVID-19. Novartis przystąpił do globalnej współpracy R&D w ramach dwóch inicjatyw: COVID-19 Therapeutics Accelerator, koordynowanej przez Fundację Billa i Melindy Gates, Wellcome i Mastercard, a także do partnerstwa COVID-19 organizowanego przez Innovative Medicines Initiative (IMI). Inicjatywy są realizowane w ramach współpracy międzysektorowej, która skupia kilka firm farmaceutycznych i wyspecjalizowane instytucje akademickie w skoordynowanych programach badawczych w celu szybkiego opracowania najbardziej obiecujących cząsteczek.

Novartis udostępnia również substancje do badań ze swoich banków aktywnych cząsteczek, które są uważane za odpowiednie do testów przeciwwirusowych in vitro.

Ponadto wybrane produkty z portfolio Novartis są weryfikowane pod kątem możliwości ich zastosowania poza zarejestrowanymi wskazaniami w walce z koronawirusem. Pierwszym takim produktem jest hydroksychlorochina produkowana przez dywizję Sandoz. Firma planuje przekazanie 130 milionów bezpłatnych próbek.

Drugim lekiem Novartis jest ruksolitynib, w przypadku którego w badaniu klinicznym ocenie jest poddawane przeciwdziałanie zespołowi uwalniania cytokin (CRS). CRS jest rodzajem ciężkiej nadmiernej reakcji immunologicznej, która może wynikać z zakażenia koronawirusem i może przyczyniać się do zaburzeń oddychania u pacjentów z COVID-19. Przedkliniczne i wstępne dowody kliniczne sugerują, że ruksolitynib może zmniejszyć liczbę pacjentów wymagających intensywnej opieki i wentylacji mechanicznej. Kolejne leki, które mogą okazać się aktywne w leczeniu objawów zakażenia wirusem COVID-19 to: fingolimod oraz canakinumab.

Leki mogą być przekazywane w ramach darowizn lub programów medycznych.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem