hardGAMMA Ventures

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

Fundusze

Fundusz hardGAMMA Ventures inwestuje w projekty typu zalążkowego (seed) i wczesnego etapu rozwoju (startup).

Interesuje nas obszar informatyki, internetu, mobilnych technologii, oraz projekty z szeroko rozumianego sektora biotechnologii i technologii fizykochemicznych. HardGAMMA Ventures inwestuje w projekty charakteryzujące się silnymi merytorycznie zespołami, które mogą wymagać wsparcia biznesowego, w zakresie planowanie, marketingu, product positioningu i innych funkcji biznesowych.

HardGAMMA Ventures zakłada, iż projekty będą wymagały znaczącej współpracy z zespołami od strony biznesowej, na szczeblu niższym niż rady nadzorczej, a wiec operacyjnym, i jest w pełni gotowy wspierać zespoły z którymi się zwiąże w tym zakresie.

Główne obszary zainteresowania to:

– przedsięwzięcia z obszaru semantic Web
– przedsięwzięcia z obszaru geolokalizacyjno społecznościowego
– przedsięwzięcia z obszaru cloud computing
– przedsięwzięcia z obszaru gier społecznościowych
– projekty z zakresu biotechnologii i nauk fizykochemicnych

W szczególności interesują nas projekty które są na etapie proof of koncept.

http://hardgamma.com/