Horyzont Europa właśnie rusza. Jakie możliwości dla startupów?

Dodane: 22.04.2021

Hanna Baster

Udostępnij:

Powoli startuje Horyzont Europa, największy program unijny dotyczący badań i rozwoju na lata 2021-2027. Program rozporządzać będzie pulą 95,5 miliardów euro, czyli 30% większą od swojego poprzednika, Horyzontu 2020.
Europa widzi coraz większy potencjał w startupach, a jednym z najlepszych tego dowodów jest fakt, że Wspólnota chce zwiększyć udział swoich jednorożców w światowej puli z 12% na 25% do 2025. Zainteresowanie startupami doskonale widać w najnowszych ramach finansowych Unii: np. w nowym programie ramowym Horyzont Europa. Program oparty jest na trzech filarach, w ramach których będą funkcjonować następujące programy:

Filar 1: Doskonała nauka
Filar 2: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
Filar 3: Innowacyjna Europa

Pierwszy cel otrzyma około jedną czwartą środków, drugi ponad połowę, a ostatni najmniej, 13,6 miliarda euro.

Nowy element: Rada ds. Innowacyjności

W ramach Horyzontu Europa utworzono Radę ds. Innowacyjności (EIC, European Innovation Council), której celem jest wspieranie rozwoju startupów i sektora MŚP. Rozporządzać będzie ona 10 miliardami euro w okresie 2021-2027. Realizowany w latach 2018-2020 pilotaż EIC wsparł 5700 startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały łącznie 430 projektów.

Możliwości finansowania dla startupów

8 kwietnia ruszył nabór do akceleratora EIC, kierowanego do startupów i sektora MŚP. Firmy mogą pozyskać granty do wysokości 2,5 miliona euro oraz, co jest nowością w stosunku do praktyki z programu Horyzont 2020, bezpośrednie inwestycje kapitałowe (direct equity investments) do wysokości 15 milionów euro.

Tak o celach EIC mówi Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży: – Akcelerator EIC to wyjątkowy instrument finansowania UE. Wspiera rozwój przełomowych innowacji poprzez przyciąganie prywatnych inwestorów i oferowanie usług wsparcia w celu zwiększenia skali. Dzięki temu Europa będzie liderem w dziedzinie innowacji i nowych technologii, co pomoże nam stawić czoła wyzwaniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym, przed którymi stoimy.

Jak podaje Puls Biznesu, udziały własnościowe Unii w startupach będą wynosić od 10 do 25%. Łączna pula to 1 miliard euro w pierwszej rundzie finansowania. Prawie połowa z tej sumy (495 milionów euro) jest zarezerwowana dla projektów wspierających cele Europejskiego Zielonego Ładu, technologie cyfrowe i health-tech. Pozostała kwota przeznaczona jest na dowolne inne innowacje. Termin składania wniosków mija 9 czerwca 2021.

Pełną listę konkursów przeprowadzanych w ramach programu Horyzont Europa znajdziecie na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pod tym linkiem.

Szybszy rozwój polskiego B+R?

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem