HR eSkills Manager rozdaje profesjonalne, certyfikowane szkolenia IT

Dodane: 25.09.2014

Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Pomimo rozbudowywania programów kształcenia i promowania, kluczowych dla gospodarki kierunków studiów wyższych, polskie przedsiębiorstwa notują stały niedobór specjalistycznych kompetencji na rynku kadr. Trudno określić jedną przyczynę tego stanu rzeczy; jest to raczej szereg w różnym stopniu związanych ze sobą czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych, które wpływają na przeciętny poziom przeszkolenia kadr w dziedzinie najnowocześniejszych technologii.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Pomimo 96% dostępu do Internetu w sektorze krajowych MŚP polskie kadry pracownicze wykorzystujące w pracy komputery charakteryzują się jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej poziomem kompetencji ICT.

Według Pauli Rajmer, Operations Director w Hays Poland, IT jest branżą, w której braki kadrowe są szczególnie dotkliwe, stąd wnikliwa analiza kompetencyjna i rozwój pracowniczy w obszarach najbardziej problematycznych jest koniecznością. Pomóc w tworzeniu przyszłych ekspertów mogą szkolenia, kursy, staże, stypendia studenckie i pomoc w przekwalifikowaniu kadr. Jednym z programów aktywnie działających w tej dziedzinie jest rządowy PARP HR eSkills Manager, innowacyjne w skali kraju i skali międzynarodowej bezpłatne narzędzie, służące do określania luki kompetencyjnej (brakującej na danym stanowisku wiedzy w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, tzw. ICT), które umożliwiając efektywne, kompetencyjne zarządzanie wiedzą w firmie zwiększa produktywność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Osoby, które do 29 września b.r. wezmą udział w darmowym projekcie otrzymają bezpłatnie kupon o wartości 900 zł na specjalistyczne, certyfikowane szkolenia IT.

Bezpłatna pomoc rządowa dla firm

PARP HR eSkills Manager to innowacyjne w skali kraju narzędzie umożliwiające efektywne, kompetencyjne zarządzanie wiedzą i zmianą w firmie celem zwiększenia produktywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

PARP HR eSkills Manager został stworzony dla działów HR, kadr zarządzających oraz pracowników krajowych małych i średnich przedsiębiorstw. Narzędzie pozwala zaoszczędzić firmom czas i pieniądze, ponieważ samo ustala luki kompetencyjne zgłoszonych kadr (również na stanowiskach niezwiązanych z informatyką), analizuje ich potrzeby szkoleniowe, projektuje indywidualne ścieżki rozwoju pracowniczego, a także szacuje budżety i tworzy raporty z przeprowadzonych działań. Narzędzie zostało dostosowane do potrzeb odbiorców: jest proste w obsłudze, nie wymaga instalacji czy aktualizacji i działa całkowicie zdalnie. Dzięki wykorzystaniu adekwatnych metod analityki obliczeniowej, w tym zagadnień sztucznej inteligencji, w sposób ciągły ewoluuje na podstawie przetwarzanych danych, stanowiąc podstawę kompetencyjnego zarządzania wiedzą (KM, Knowledge Management) i zmianą (CM, Change Management).

Innowacja jutra wspierająca polski HR

Istniejące do tej pory oprogramowanie w postaci modułów systemów klasy HCM dla działów HR obejmuje puste szkielety tradycyjnych aplikacji typu stand-alone, których wdrożenie, konfiguracja i obsługa jest złożona i przeznaczona dla dużych firm i korporacji (najbardziej brakuje centralnych baz danych, które w zakresie dostawców kompetencji i standardów muszą być każdorazowo definiowane i na bieżąco aktualizowane). Jest to model dobrze sprawdzający się w przypadku dużych korporacji, jednak już znacznie gorzej w sektorze MŚP, dlatego też PARP HR eSkills Manager jest dużo lepszym i zupełnie innowacyjnym rozwiązaniem dla tego sektora.

Najważniejsze cechy innowacyjności narzędzia:

  • inteligentny system automatycznie znajduje luki kompetencyjne pracownika, działu lub całej firmy oraz sugeruje najodpowiedniejsze szkolenia i kursy w celu podniesienia danych kompetencji. System kompetencyjny zarządzania wiedzą i zmianą działa w formie scentralizowanej usługi informatycznej; 
  • narzędzie jest dostępne w modelu typu SaaS (tj. Software as a Service), całkowicie bezpłatnie w chmurze internetowej. Platforma dostępna jest także na urządzeniach mobilnych; 
  • narzędzie ukierunkowane jest na kompetencje ICT, które stanowią podstawę dla upowszechnienia w MŚP metod zarządzania wiedzą i zmianą; 
  • całość oceniania realizowanych szkoleń oraz ścieżek kompetencji pochodzących od zewnętrznych dostawców jest centralnie zarządzana (system aktualizuje się automatycznie i wewnętrznie ewaluuje dzięki ocenom użytkowników, odbiorcom projektu i dostawcom szkoleń); 
  • uczestnicy otrzymują dostęp do szkoleń e-learning ICT oferowanych przez zewnętrznych dostawców – materiałów płatnych i bezpłatnych; 
  • kadry pracownicze są włączane w procesy budowania i zarządzania kompetencjami pracowników.

Wsparcie dla pracowników…

Bezpłatne narzędzie PARP HR eSkills Manager jest przeznaczone dla pracowników, działów HR oraz pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

PARP HR eSkills Manager umożliwia pracownikom firmy szybki i wygodny sposób na wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery. Narzędzie najpierw ocenia posiadane umiejętności i określa braki w dziedzinach ICT, a następnie wskazuje odpowiednie kursy z obszernej, scentralizowanej bazy szkoleń, które pomogą rozwinąć pożądane lub przydatne na danym stanowisku kwalifikacje zawodowe. Algorytm sztucznej inteligencji PARP HR eSkills Manager pomaga dopasować szkolenia do preferencji lub standardów obowiązujących na danym stanowisku, z uwzględnieniem zakresu wykonywanych obowiązków, a także wedle szeregu kryteriów takich jak nazwa szkolenia, budżet kursu, czas realizacji, termin rozpoczęcia, miejsce realizacji, zawartość merytoryczna, forma szkolenia (stacjonarne/e-learning), czy dostępność (wewnętrzne/ogólnodostępne). Pracownik ma możliwość porównywania posiadanych kompetencji z tymi najczęściej występującymi na podobnych stanowiskach, dzięki czemu będzie w stanie sprawnie ocenić własną konkurencyjność na rynku ICT.

…i pracodawców w MŚP

Narzędzie odciąża także pracodawców oraz działy HR, usprawniając kontrolę nad ścieżkami kariery pracowników. Aplikacja pomaga automatycznie oceniać kompetencje pracowników, lokalizuje ich ewentualną lukę kompetencyjną i wybiera dla nich najlepszy pakiet szkoleń. Obszerny wybór kryteriów szkoleń pozwala pracodawcom dobierać kursy do indywidualnych wymagań oraz potrzeb firmy. Jeśli szkolenia zaproponowane przez system są według pracodawcy nieadekwatne, może także sam wybrać kursy dla swoich pracowników według własnych preferencji, bądź też zatwierdzić te znalezione przez pracownika. Dzięki raportom i zestawieniom statystycznym narzędzie pozwala obserwować postępy pracowników poszczególnych działów, jak i całej firmy, a funkcja budżetowania umożliwia rozplanowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Dodatkowo system oceny kursów i egzaminów wskazuje pracodawcy szkolenia, które pomagają najskuteczniej zrealizować założone przez niego cele.

Prosty proces rejestracji i profity na start

Proces wdrożenia narzędzia w firmie obejmuje rejestrację na platformie sieciowej (www.eSkills.pl), wypełnienie danych dot. struktury organizacyjnej i stworzenie kont pracowników (pracownicy mogą też sami się rejestrować i wybierać swojego pracodawcę, tj. uprzednio zarejestrowaną firmę, a w przypadku, kiedy firma ta nie została jeszcze zarejestrowana, zgłosić zapytanie rejestracyjne do swojej firmy). Po dokonanej rejestracji możliwy jest wieloplatformowy dostęp pracowników do narzędzia działającego w modelu chmury przy uwierzytelnieniu kadrowym kontem osobowym e-mail, co dotyczy zarówno użytkowników narzędzia (pracownicy działów HR, kadry kierownicze, zarządzające i właścicielskie) jak i jego odbiorców (pozostali pracownicy firm).

Zarejestruj się do 29 września na www.eskills.pl/user/register i odbierz bezpłatnie kupon na szkolenia IT o wartości 900 zł! *promocja trwa do 29 IX 2014 r.

Dodatkowo obecnie, mając na celu jeszcze efektywniejsze podnoszenie kompetencji ICT kadr polskich przedsiębiorstw, realizator projektu udostępnia wszystkim rejestrującym się w programie eSkills kupony na szkolenia IT o wartości 900 zł*. Promocja trwa do 29 września 2014 r. i obejmuje zarówno pracowników, jak i pracodawców, którzy w wymienionym terminie rozpoczną korzystanie z narzędzia PARP HR eSkills Manager.

Zarejestruj się w projekcie i odbierz kupon na 900 zł na szkolenia IT!

Instrukcja rejestracji w narzędziu

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem