HR24 – narzędzie wspierające pracę HRowców

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Jedynie 20% firm opiera swoją politykę personalną na złożonych procesach oceny pracowników. Polskie firmy w większości koncentrują swoje działania HR tylko na zadaniach związanych z rekrutacją nowych osób, zapominając o potrzebie ewaluacji już zatrudnionych.

Jedynie 20% firm opiera swoją politykę personalną na złożonych procesach oceny pracowników. Polskie firmy w większości koncentrują swoje działania HR tylko na zadaniach związanych z rekrutacją nowych osób, zapominając o potrzebie ewaluacji już zatrudnionych. Wynika to braku wygodnych i tanich narzędzi, które pomogłyby usystematyzować te działania. Z myślą o zapewnieniu lepszego dostępu do narzędzi HR oraz wyeliminowaniu kosztów ich wdrożenia powstała platforma HR24, która właśnie debiutuje na rynku.

Dawniej, choć wciąż jest to regułą w mniejszych firmach, rozdawano pracownikom ankiety, zachęcano do wypełniania testów psychologicznych, przeprowadzano rozmowy okresowe. Następnie wyniki wprowadzano do arkuszy, zarówno papierowych jak i elektronicznych. To sprawiało, że cały proces był bardzo żmudny i skomplikowany, a trudności w dostępie do danych sprawiały, że w dłuższej perspektywie trudno było na ich podstawie wyciągać wnioski.

Kolejnym krokiem było przeniesienie tego procesu do programów komputerowych. Były one krokiem w przód, ale zarazem spowodowały, że koszt wdrożenie takiego systemu w firmie był dla części z nich za wysoki, kolejne wersje systemu wymuszały zakup nowych edycji, a samo przypisanie programu do konkretnego stanowiska nie pozwalało HRowcom na pracę zdalną.

– Zależało nam na tym, aby narzędzia HR stosowane tylko w dużych korporacjach stały się dostępne dla każdej firmy – mówi Bartosz Makles, twórca projektu HR24 – Wszystkie nasze narzędzia są dostępne przez Internet, co przede wszystkim jest bardzo wygodne, ale też zdecydowanie obniża koszty zarządzania kadrami.

Dotychczas na rynku istniały jedynie e-narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji w procesie rekrutacji. HR24 jest pierwszą usługą, która pomaga obserwować rozwój kompetencji pracownika także podczas jego długoletniej pracy. W skład pakietu wchodzą narzędzia do oceny okresowej, która ukazuje kierunek rozwoju oraz ewolucję kompetencji pracownika, zestaw testów osobowościowych badających umiejętności miękkie, testy zdolności intelektualnych Mastermind oraz narzędzia do oceny 360. Porównując dane zebrane za pośrednictwem platformy, specjaliści HR mogą oceniać postęp oraz elastycznie dobierać rodzaj działań do konkretnego pracownika.

– Oferujemy narzędzia dotyczące testów psychologicznych, oceny pracowniczej czy też oceny 360 stopni – wymienia Bartosz Makles – Opierają się one na zaawansowanej wiedzy z zakresu psychometrii, psychologii, socjologii i zarządzania, a zespół tworzący je posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze HR. Korzystanie z platformy jest intuicyjne i nie wymaga żadnego szkolenia, a wszystkie narzędzia dostępne są online przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa – objaśnia twórca serwisu.

HR24 jest skierowane głównie do firm zatrudniających 20-200 pracowników, czyli takich, które dotychczas miały utrudniony dostęp do wysoko wyspecjalizowanych narzędzi, a z racji ilości zatrudnionych osób ich potrzebują. Korzystanie z narzędzi odbywa się za pośrednictwem strony www.HR24.com.pl. Użytkownik płaci za konkretną usługę, którą dzięki specjalnemu kreatorowi może dostosować do swoich potrzeb. HR24 oferuje elastyczne modele rozliczeń. Osoba korzystająca z platformy może płacić za każdego pracownika, którego kompetencje chce ocenić bądź wykupić całą kampanię czy pakiet testów.

Narzędzia do oceny pracowników mogą pośrednio stać się podstawą do wyznaczania konkretnych celów dla pracowników kadr. Po przeprowadzeniu oceny okresowej, przeanalizowaniu wyników i podjęciu odpowiednich działań, można zweryfikować, czy dokonano właściwych kroków. Umiejętne wykorzystanie dostarczonych przez platformę wyników może przełożyć się także na zwiększenie motywacji personelu. Pracownik, który dobrze rozumie, czego się od niego wymaga i dostrzega, że efekty jego pracy są obiektywnie i systematycznie weryfikowane może pracować lepiej i wydajniej.

– Mimo zapotrzebowania na nowoczesne narzędzia do oceny kompetencji pracowników nadal tylko niewielki procent organizacji je stosuje. Wierzę, że platforma HR24 może to zmienić – podsumowuje Bartosz Makles.

źródło: informacja prasowa