I kwartał 2021 w Genomtec: udany debiut na NewConnect, Genomtec ID na etapie industrializacji, patent na starter do diagnozy boreliozy

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

I kwartał 2021 w Genomtec: udany debiut na NewConnect, Genomtec ID na etapie industrializacji, patent na starter do diagnozy boreliozy

Udostępnij:

Genomtec S.A., notowana na rynku NewConnect spółka zajmująca się rozwojem innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce genetycznej zaprezentowała swój pierwszy raport kwartalny, odkąd jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Genomtec podsumował w nim osiągnięcia i postęp prac nad flagowym rozwiązaniem Genomtec ID – mobilnym laboratorium genetycznym – oraz pozostałymi kluczowymi projektami i działaniami.

– Jesteśmy na dobrej drodze do komercjalizacji naszego flagowego rozwiązania, którym jest Genomtec ID. Cała dotychczasowa praca nad nową technologią idzie zgodnie z planem. W celu wzmocnienia zespołu pracującego nad obecnym etapem industrializacji platformy, powiększyliśmy jego skład w Wielkiej Brytanii. W pierwszym kwartale zbudowaliśmy 5 urządzeń w systemie beta, które podlegają etapowi industrializacji, czyli dostosowania poszczególnych elementów do produkcji masowej – powiedział Miron Tokarski, współzałożyciel i Prezes Genomtec.

W pierwszym kwartale br. Genomtec dokonał zgłoszenia patentowego w technice LAMP w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki bakteryjnego zakażenia przenoszonego drogą płciową w technice LAMP. Po dacie bilansowej, w okresie do momentu ogłoszenia raportu Genomtec dokonał kolejnego zgłoszenia tym razem dotyczącego autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (Gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP.

– Na początku tego tygodnia, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał nam patent na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi – bakterii wywołującej boreliozę, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy oraz zestaw do diagnostyki boreliozy. To już nasz trzeci patent, a staramy się o kolejne. Łącznie jesteśmy w trakcie 20 postępowań patentowych na całym świecie. Zabezpieczenie własności intelektualnej i przemysłowej Genomtec są jednym z naszych priorytetów. Dzięki temu zyskujemy przewagę nad konkurencją i chronimy prawnie przyszłe zyski. – dodał Miron Tokarski.

Ponadto w raportowanym okresie Genomtec podpisał dwie ważne umowy. Pierwsza umowa została zawarta z warszawskim szpitalem klinicznym na wykonanie badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-PCR. Drugim kontraktem jest umowa handlowa dotycząca sprzedaży 3500 testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit do spółki należącej do grupy Selectour, która zrzesza 1200 biur turystycznych na świecie. Spółka potwierdziła również, że na podstawie przeprowadzonych badań test genetyczny Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit wykrywa wszystkie znane warianty koronawirusa (brytyjski, południowoafrykański, brazylijski, bretoński, indyjski, nigeryjski, filipiński i kalifornijski).

Podsumowanie wyników finansowych Q1 2021 r.

W pierwszym kwartale br. Genomtec osiągnął 23 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 2,2 mln zł oznaczało stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1,73 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego strata z działalności operacyjnej wyniosła 0,9 mln zł. Ze względu na model biznesowy Genomtec, na obecnym etapie rozwoju realizowanych projektów, Spółka nie generuje zysku netto.

Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku istotnych przychodów z działalności. Na wyniki osiągane przez Spółkę mają w szczególności wpływ nakłady ponoszone na realizację kolejnych etapów rozwoju projektów oraz pozyskiwane przez Genomtec finansowanie.

W dniu 17 marca 2021 roku Genomtec zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. W ramach oferty publicznej akcji serii J Genomtec pozyskał ponad 8 mln zł, dzięki czemu ma zapewnione środki na dalszy rozwój swojej technologii. Debiut spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, a w ciągu pierwszych dwóch dni notowań kurs wzrósł o ponad 100% w stosunku do ceny akcji w ramach oferty publicznej, przy bardzo wysokich obrotach.