Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. innowacji w Energa SA

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

– Powołanie Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji to jeden z kroków, jakie Energa podejmuje w celu wdrażania innowacji – ocenił Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA na posiedzeniu inaugurującym jej prace.

Rada to organ opiniująco-doradczy Energa SA powołany przez Zarząd. Jej działalność skupia się na poszukiwaniu i propagowaniu nowych kierunków prac rozwojowych Grupy Energa w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym. Ponadto w wypracowaniu strategii innowacji oraz wsparciu procesu konsolidacji polityki Grupy w obszarze B+R+I. W jej skład wchodzi pięciu wybitnych polskich naukowców-elektroenergetyków z pięciu czołowych ośrodków akademickich kraju.

– Liczymy, że pomysły, które będziemy wdrażać również dzięki współpracy z Radą, pozwolą nam znaleźć się w czołówce zmian wskazanych przez rząd, jako budowanie innowacyjnej gospodarki – mówił na spotkaniu z naukowcami prezes Kaśków.

Radzie przewodniczy prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej. – Będziemy patrzeć krytycznie, czasem studzić entuzjazm i wskazywać najbardziej wartościowe rozwiązania – podkreślał na posiedzeniu profesor. – W 2006 roku, kiedy powstawały grupy energetyczne celem powołania Energi było stworzenie firmy zdolnej do szybkiego przystosowania się do nowych wyzwań. Po 10 latach można patrzeć z satysfakcją, że Energa jest wiodącą firmą w kraju w zakresie innowacji i praktycznego ich wdrażania w elektroenergetyce – dodawał.

Przemysław Piesiewicz, wiceprezes Energa SA podkreślał znaczenie Rady w procesie decyzyjnym związanym z selekcją i wyborem najlepszych rozwiązań technicznych w obszarze elektroenergetyki.

– Globalne trendy technologiczne transformują systemy elektroenergetyczne w kierunku modelu źródeł rozproszonych. Z wielu pomysłów, które powstają, jako odpowiedź na te zmiany, Rada pomoże nam przeanalizować oraz wybrać najlepsze rozwiązania i wdrożyć optymalne modele biznesowe – zaznaczał wiceprezes Piesiewicz.

Wśród największych wyzwań, jakie stoją przed Grupą Energa członkowie Rady wskazali stworzenie modelu zarządzania nastawionego na nowe rozwiązania. Naukowcy zakreślili obszary, w jakich szczególnie warto ich szukać. Najczęściej wskazywana była potrzeba zwiększenia elastyczności pracy systemu, zarówno po stronie wytwarzania, jak i dystrybucji oraz popytu, – czyli sterowania ilością energii zużywanej przez odbiorców.

Według profesorów, celem innowacji nie jest „nowość sama w sobie”, ale zwiększenie rentowności firmy i lepsze wykorzystywanie posiadanego majątku. Zdaniem naukowców, aby osiągnąć te cele nie zawsze trzeba wdrażać nowinki techniczne – czasem wystarczy tylko zmiana myślenia.

– Liczymy także na to, że Rada znacząco wesprze nasze prace analityczne nad strategią innowacji oraz nową polityką zarządzania obszarem R&D. Z pewnością przełoży się to na bardziej efektywne zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych oraz wzrost konkurencyjności Grupy Energa na rynku krajowym – podsumował posiedzenie Rady Jan Chlebowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w Energa SA. – Jesteśmy przekonani, że droga do efektywnego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w polskiej elektroenergetyce to optymalne wykorzystywanie narzędzi do zarządzania wysokim poziomem ryzyka projektowych startupów. Jak również komercjalizacja pozyskiwanych patentów, w oparciu o najlepsze rozwiązania stosowane przez światowych liderów innowacji w branży energetycznej – dodawał.