Indeks nastrojów wśród przedsiębiorców Busometr ZPP spada

indeks nastrojow wsrod przedsiebiorcow busometr zpp spada
Udostępnij:
Indeks nastrojów wśród przedsiębiorców Busometr ZPP w drugim półroczu 2019 roku wyniósł 48,8 pkt. W poprzednim półroczu wynosił on 55,6 pkt., co oznacza, że stopień optymizmu przedsiębiorców spada. Sytuacja wygląda najgorzej w obszarze inwestycji – 35,4 pkt.

Najlepsza sytuacja jest w obszarze rynku pracy, indeks wynosi tutaj 57,1 pkt. Natomiast obszar inwestycji odnotował najniższy wynik badania w historii. W najlepszej sytuacji są przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i handlem – 56,9 pkt. i 50,7 pkt. Natomiast najgorszy wynik jest przypisany przedsiębiorcom z sektora usługowego 45,8 pkt.

Nie będzie inwestycji ani zmian w wynagrodzeniach

Jak wynika z badania aż 57 proc. przedsiębiorców nie planuje w najbliższych miesiącach żadnych inwestycji w swoich firmach, a 56 proc. nie zamierza wprowadzać zmian w wynagrodzeniach swoich pracowników. 25 proc. planuje zwiększyć wynagrodzenia, a 2 proc. obniżyć płace.

Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie, aż 71 proc. nie planuje na tym polu żadnych zmian, 22 proc. planuje zwiększyć zatrudnienie, a 7 proc. redukcję zatrudnienia. Aż 31 proc. przedsiębiorców obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej, 42 proc. zakłada, że nic się nie zmieni, a 27 proc. z nich liczy na poprawę.

– Oczekiwanie, że koniunktura gospodarcza ulegnie pewnemu pogorszeniu jest naturalne po okresie boomu, zwłaszcza że odczyty nastrojów u naszych zachodnich sąsiadów są coraz gorsze. Podkreślam jednak, że 69 proc. przedsiębiorców twierdzi, że sytuacja gospodarcze nie zmieni się istotnie, albo wręcz się poprawi. Trudno zatem mówić o wyjątkowo minorowych nastrojach –  powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak.

Tak optymistyczne nie są jednak nastroje przedsiębiorców w ramach "komponentu inwestycyjnego" – najnowszy odczyt to 35,4 pkt. (spadek o 9,6 pkt. w relacji do poprzedniego badania). 43% badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będą inwestować. 57% nie planuje nowych inwestycji. Najbardziej optymistycznie nastawione do działań w tym zakresie są małe przedsiębiorstwa oraz działające w obrębie sektora produkcyjnego. Zdecydowanie dalekie od podejmowania planów inwestycyjnych są mikrofirmy.

Busometr ZPP

Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP, jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza. Na wartość indeksu wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej, rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz firma Maison&Partners prowadzą badania wśród przedsiębiorców w oparciu o próbę zróżnicowaną ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr ZPP jest publikowany co pół roku. Badanie jest realizowane od 2011 r. Od trzech lat respondenci są rekrutowani z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, a nie jak dotychczas z bazy ZPP.