IniJOB.com pozyskuje 400 tys. zł. dzięki kampanii crowdfundingowej na Beesfund

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Akcjainijob.pl – pod tym adresem trwała przez 60 dni kampania crowdfundungowa startupu na największej w Polsce platformie finansowania społecznościowego. IniJOB.com udało się osiągnąć zamierzony cel i zebrać aż 400 tys. zł.

To maksymalna kwota, jaką może pozyskać firma w ramach takiej formy emisji akcji.

Na zdjęciu: Bartosz Michałek, CEO IniJOB 

W akcjonariat firmy zaangażowało się 132 udziałowców. Tak duży ilościowo udział inwestorów wpisuje się w społecznościowy charakter portalu. Społecznościowe narzędzia wykorzystywane są we wszystkich podstawowych funkcjonalnościach serwisu IniJOB – podczas zgłaszania inicjatyw do pracodawcy, organizowania się pracowników wokół pomysłów na pozytywne zmiany po promowanie pracodawców odpowiadających na wnioski swojego zespołu. Inwestycja w iniJOB jest wyjątkowa, bo każdy akcjonariusz może łatwo wpłynąć na wzrost wartości spółki. Wystarczy, że będzie promował ją wśród potencjalnych użytkowników i pracodawców.

– Nasz sukces to nie tylko fakt zebrania zakładanej kwoty finansowania. Prawdziwa siła jest w ludziach, w tych 132 udziałowcach, których pozyskaliśmy.  W akcjonariacie mamy prezesów dużych firm, liderów opinii, specjalistów od inwestowania, znanych blogerów, ekonomistów. Ale też – co nie mniej ważne – dziesiątki indywidualnych osób, które uwierzyły w nasz biznes, którzy są ambasadorami naszej idei w swoich firmach – deklaruje Bartosz Michałek.

IniJOB.com nie ma jeszcze roku. Bartosz Michałek buduje to przedsięwzięcie od początku w duchu dużej transparentności i zgodnie z ideą dzielenia się wiedzą. Swoją filozofię tworzenia firmy, poszczególne etapy procesu, towarzyszące temu emocje i źródła inspiracji opisuje na blogu StartupLife.pl. – Sukces akcji finansowania społecznościowego dowodzi, że obszar naszej działalności: poprawianie relacji pracownik-pracodawca, jest ważny dla wielu osób. Zapraszamy do współpracy każdego pracownika i każdego pracodawcę, który podziela pasję do pozytywnej zmiany – mówi Michałek.  

Co dalej z iniJOB.com? W tej chwili priorytetem jest rozbudowa oferty skierowanej do pracodawców, aktywizacja sprzedaży i stworzenie anglojęzycznej wersji serwisu. – Widzimy ogromny potencjał do rozwoju projektu w skali międzynarodowej, ponieważ takiego portalu na świcie po prostu jeszcze nie ma. Jednocześnie inne serwisy, działające w obszarze relacji pracownik – pracodawca dynamicznie się rozwijają – podkreśla twórca portalu.

Projekt iniJOB trafił właśnie do akceleratora dla startupów w ramach programu uruchomionego przez Giełdę Papierów Wartościowych. Funkcją Akceleratora, który powstaje na mocy porozumienia GPW z Beesfund.com,  jest przede wszystkim umożliwianie networkingu, zainteresowanie spółek giełdowych startupami, a także pomoc w pozyskiwaniu klientów wśród spółek notowanych na GPW S.A., wsparcie w budowaniu relacji i ułatwianie kontaktu startupów z inwestorami z rynku kapitałowego.

Jak działa IniJOB.com? iniJOB.com jest miejscem, w którym pracownicy mogą organizować się, aby w  całkowicie anonimowy sposób zgłaszać pracodawcy inicjatywy i tym samym wpływać na zmiany w miejscu pracy. Jednocześnie pracodawcy – odpowiadając na inicjatywy zespołu – mają szansę na poprawianie atmosfery w firmie, budowanie swojego wizerunku i co najistotniejsze zmniejszają ryzyko utraty dobrych pracowników.