iNKubator

inkubator
Udostępnij:
inkubator

Nazwa: iNKubator

Strona www: inkubator.nk.pl

Rodzaj: Inkubatory

Opis:

iNKubator to akcelerator innowacyjnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, opartych na badaniach naukowych i zaawansowanej technologii. Zapewnia młodym przedsiębiorcom stałą współpracę z mentorami oraz potencjalnymi inwestorami. Koncentrujemy się na produktach i usługach, które odpowiadają na potrzeby Użytkowników lepiej niż dotychczasowa oferta rynku. Każda firma lub pomysł na nią będą oceniane przez ekspertów. Angażujemy się w inicjatywy na wczesnym etapie rozwoju. Zapewniamy niezbędne wsparcia eksperckie, organizujemy i monitorujemy prace rozwojowe, przygotowujemy analizy rynkowe i wspólnie rozwijamy koncepcję biznesową.

NK wraz z pomysłodawcami zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostarcza spółce know-how najlepszych specjalistów w branży

NK w ramach iNKubatora dofinansowuje spółkę maksymalnie do 230 000 PLN oraz wspiera spółkę w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania

NK stwarza spółce możliwość wykorzystania przestrzeni biurowej o wartości 30 000 PLN rocznie oraz oferuje wsparcie administracyjne w zarządzaniu spółką (księgowość, prawnicy), a także umożliwia wykorzystania infrastruktury IT o wartości do 14 000 PLN

NK stwarza spółce możliwość wykorzystania kampanii reklamowej w ramach portalu nk.pl o wartości do 100 000 PLN oraz udostępnia spółce API nk.pl

Adres:
Nasza Klasa sp. z o.o.
ul. Gen. J. Bema 2,
50-265 Wrocław

E-mail: [email protected]