Inkubator Technologiczny w Lublinie

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Inkubator Technologiczny w Lublinie to instytucja otoczenia biznesu, która już od 2012 roku wspiera przedsiębiorców na Lubelszczyźnie. Pomagamy firmom stawiać pierwsze kroki w biznesie Działania Inkubatora ukierunkowane są głównie na branże informatyczną, teleinformatyczną, telekomunikacyjną, biotechnologiczną, optoelektroniczną i ochronę środowiska. Staramy się nieść pomoc wszystkim tym firmom, które stawiają na innowacyjność i rozwijają potencjał gospodarczy Lubelszczyzny.

Co oferujemy:

  • powierzchnie biurowe wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, 
  • doradztwo, 
  • sale konferencyjne, 
  • sale spotkań, 
  • sale szkoleniowe, 
  • miejsce na siedzibę firmy, 
  • powierzchnie coworkingowe.

Przez cały okres działania wspieramy młode firmy, współtworzymy wydarzenia informatyczne. Wykorzystujemy potencjał gospodarczy Lubelszczyzny.

Adres: ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin
Telefon: 883 639 313
E-mail: [email protected]
www: www.inkubator.lublin.pl