InnoFund – Kapitał na innowacje

Dodane:

Łukasz Tokarski Łukasz Tokarski

Udostępnij:

Fundusz zalążkowy

Nazwa: InnoFund – Kapitał na innowacje

Strona www: www.innofund.plRodzaj: Fundusz zalążkowy (seed capital) – fundusz został założony w ramach projektu 3.1 POIG

Opis:Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zaprasza do udziału w realizacji projektu „Innofund – kapitał na innowacje”. Celem naszych działań jest tworzenie odpowiednich warunków dla podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych rodzących się m.in. w społeczności akademickiej.Planujemy objąć wsparciem w ramach preinkubacji 30 pomysłów biznesowych,a następnie wesprzeć kapitałowo przynajmniej 10 nowopowstałych spółek. Maksymalna kwota jednej inwestycji nie może przekroczyć 200 000 euro. Zapewniamy kompleksowe doradztwo biznesowe na etapie przygotowania biznesplanu, założenia oraz prowadzenia nowej firmy. Istnieje możliwość udostępnienia infrastruktury oraz usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych przedsiębiorstw.

Swoje pomysły biznesowe mogą zgłaszać osoby z całego kraju, posiadające nowatorskie pomysły oraz rozwiązania technologiczne bądź organizacyjne. W szczególności kierujemy ofertę do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, pracowników sektora IT, studentów, pracowników naukowych oraz osób, które już prowadzą działalność gospodarczą.Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w następujących branżach:1. technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT),2. mechatronice i elektronice,3. biotechnologii,4. ochronie środowiska,5. odnawialnych źródłach energii oraz medycynie i farmakologii.

Adres:Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowieul. Sucharskiego 2,35-225 Rzeszów

Telefon:Tel. 17 866 1121Fax: 17 863 4545

E-mail:[email protected]Osoby do kontaktu:[email protected][email protected]

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem