Innovation Nest

Dodane:

Łukasz Tokarski Łukasz Tokarski

Udostępnij:

Venture Capital

INNOVATION NEST – WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW HIGH-TECH

Rewolucja cyfrowa rodzi nowe trendy i potrzeby. Powstają globalne produkty i usługi.
Innovation Nest – przedsięwzięcie stworzone przez Piotra Wilama i Marka Kapturkiewicza – wspiera obecnych i przyszłych polskich przedsiębiorców high-tech, którzy chcą wyjść poza lokalny rynek.

Koncentrujemy się na:

 • projektach o potencjale globalnym z obszaru Internetu lub technologii high-tech wykorzystujących sieć;
 • wyzwaniach związanych z marketingiem oraz przygotowaniem organizacyjnym projektów i firm do wyjścia na rynek globalny;
 • budowie klastrów projektów ze wspólnym know-how i networkiem;

Dla wspieranych projektów stworzyliśmy:

 • autorską metodologię i proces wsparcia (oparte na doświadczeniach założycieli);
 • platformę korzystania z zasobów merytorycznych i networku;
 • własny fundusz 40 mln PLN;
 • Szkołę Przedsiębiorczości Innovation Nest – S.P.I.N.

Przedsiębiorców wspieramy poprzez:

 • NEST VENTURE – proces wsparcia i inwestycja od 50 tys. do 1 mln PLN;
 • NEST GROWTH – proces wsparcia i inwestycja od 1 mln do 5 mln PLN;
 • NEST KNOW-HOW – proces aktywnego wsparcia bez inwestycji gotówkowej;
 • S.P.I.N. BASICS – dwudniowe warsztaty dla projektów;
 • S.P.I.N. AKCELERATOR – trzymiesięczny inkubator projektów;

Portfolio:

 • PressPad Sp. z o.o.

PressPad to system tworzenia, publikacji, odczytu treści na urządzeniach mobilnych. Produkt skierowany jest do wszelkich wydawców treści, zarówno tradycyjnych (papierowych), jak i elektronicznych. Za pomocą PressPada każdy kto posiada treść, może stworzyć w łatwy sposób swój własny magazyn i wydać go na urządzenia mobilne.

Adres: Ulica Ludwinowska 7/9, 30-331 Kraków
E-mail: [email protected]
www: http://innovationnest.pl/