Innowacje napędzają firmy. Ponad 5 tys. wniosków o unijne dofinansowanie

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Innowacje napędzają firmy. Ponad 5 tys. wniosków o unijne dofinansowanie

Udostępnij:

Aż 565 wniosków na kwotę prawie 162,3 mln zł złożyli przedsiębiorcy w zakończonym właśnie ostatnim naborze do programu „Bony na innowacje dla MŚP”.

„Bony na innowacje dla MŚP” to seria konkursów prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od sierpnia 2015 r. W tym czasie – we wszystkich pięciu naborach – przedsiębiorcy złożyli łącznie prawie 5,15 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

– Ten program otwiera drzwi do rozwoju firmom, które mają innowacyjne pomysły, ale nie mają funduszy na ich realizację. Ci, którzy zakwalifikują się do konkursu dostają konkretną pomoc i mogą wdrożyć swoje pomysły. To szansa dla nich i dla całej gospodarki. Im bardziej innowacyjny biznes, tym większe możliwości rozwoju naszego społeczeństwa – mówi Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

Program „Bony na innowacje dla MŚP” jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego. Równolegle trwały konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin.

– W sektorze MŚP jest duży potencjał, do którego wydobycia często potrzebne są fundusze. Według ostatniej edycji raportu opracowanego przez PARP („Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”) już co piąte polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje. Chcemy aby z roku na rok ta liczba wzrastała, dlatego pieniądze krajowe i unijne inwestujemy w nabory, dzięki którym przedsiębiorcy mogą otrzymać fundusze na opracowanie czy zakup innowacji. Oddzielną pulę zarezerwowaliśmy na działanie nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami fizycznymi czy poznawczymi – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Innowacje na topie

– W ostatniej rundzie naboru (zakończonej 30 grudnia 2020 r.) do pierwszego etapu usługowego konkursu ogólnego oraz komponentu Dostępność Plus, przedsiębiorcy złożyli aż 534 projekty. Tak duże ogólne zainteresowanie czyni konkurs jednym z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP. Szefowa Agencji zaznacza, że od marca ubiegłego roku, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa i wywołanego nim kryzysu, przedsiębiorcy złożyli 1 562 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych. – To średnio ponad 156 projektów miesięcznie. Przed pandemią było ich 1,5 razy mniej – dodaje.

Od początku trwania projektu, czyli od sierpnia 2015 r., firmy złożyły w sumie 5 142 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. Już popłynęło do nich wsparcie w wysokości ok. 266 mln zł, a kolejne firmy już czekają ponieważ proces oceny wniosków trwa na bieżąco. Największym zainteresowaniem konkurs cieszy się wśród firm z branż (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD): przetwórstwo przemysłowe; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; informacja i komunikacja; handel hurtowy i detaliczny; budownictwo.

Łączny budżet czterech konkursów (usługowy: ogólny, Dostępność Plus; inwestycyjny: ogólny, Dostępność Plus) w ostatnim naborze (lata 2019-2020) wynosił 160 mln zł, a łącznie we wszystkich naborach od 2015 r. do 2020 r. to blisko 0,5 mld zł (487,43 mln zł).

Mały wkład własny, duże możliwości

W konkursie usługowym przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów projektu. Maksymalne wsparcie na jakie mogą liczyć to natomiast 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu, nie może przekroczyć 400 tys. zł. W konkursach inwestycyjnych wymagany jest większy wkład własny, czyli – w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji – co najmniej 30 proc. wartości projektu, ale też przedsiębiorcy mogą liczyć na większe dofinansowanie – maksymalnie 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.