Innowacje we współpracy z liderami biznesu powstają pod okiem łódzkiej strefy ekonomicznej

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Innowacje we współpracy z liderami biznesu powstają pod okiem łódzkiej strefy ekonomicznej

Udostępnij:

Trwają nabory do programów akceleracyjnych Startup Spark i S5 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w których głównym celem jest współpraca z partnerami biznesowymi oraz testowanie rozwiązań w realnych warunkach biznesowych i produkcyjnych.

Od trzech lat Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna buduje w Łodzi ogólnopolski ośrodek innowacji oraz kreuje lokalny ekosystem wspierania startupów. W prowadzonych przez strefę programach akceleracyjnych realizowane są obecnie dwa nabory: do programów Startup Spark 2.0. i S5 – Akcelerator Technologii 5G.

Spark to akcelerator ukierunkowany na łączenie startupów z dojrzałym biznesem – odbiorcami technologii. W tej edycji programu jest to 11 przedsiębiorstw, wśród których są zarówno globalne korporacje (Airbus Poland, Robert Bosch, Ericsson, Procter & Gamble, PwC, Siemens), jak również lokalni liderzy biznesu (Bluerank, Ceramika Paradyż, Indigo Nails, Grupa Pietrucha, WDX). Trzy główne obszary innowacji poszukiwanych do programu to: przemysłowy internet rzeczy, sztuczna inteligencja oraz cyberbezpieczeństwo. Niemniej jednak każdy z partnerów posiada także indywidualnie scharakteryzowane potrzeby. Wybrane podczas rekrutacji projekty mogą liczyć na 6-miesięczną współpracę z akceleratorem oraz odbiorcą technologii, grant finansowy w kwocie do 160 000 PLN oraz wsparcie eksperckie. Rekrutacja trwa do 12.07.2020 r.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została wyróżniona w światowym rankingu stref ekonomicznych publikowanym przez fDi Magazine (Grupa Financial Times) za wprowadzanie technologii 5G do przemysłu. W tym celu ŁSSE powołała program S5, który łączy startupy z partnerami biznesowymi i infrastrukturą, oferując przy tym pełne wsparcie merytoryczne oraz niezbędne wsparcie finansowe (do 600 000 PLN jako grant finansowy w formie equity-free). Jest to pilotażowy na skalę kraju program tworzący pierwsze przemysłowe zastosowania technologii 5G we współpracy z partnerami biznesowymi: Miele Technika, Wielton, Indigo Nails i Polska Grupa Energetyczna. W trwającym naborze poszukiwane są rozwiązania w takich obszarach jak: AR/VR/Video 360 na potrzeby przemysłu, szkoleń, mediów i rozrywki, IoT, Healthcare, Automotive, Smart Home, Smart Office, Digital Transformation, Retail, Logistyka (w tym logistyka wewnętrzna). Rekrutacja do akceleratora trwa do 25.06.2020 r.

Prowadzone obecnie rekrutacje są ostatnimi naborami w obecnych edycjach obu programów.

Zobacz obrazek w pełnej rozdzielczości >

Akcja akceleracja

Programy akceleracyjne są szansą dla młodych firm na dotarcie z innowacyjnymi pomysłami do dużych graczy na rynku biznesowym. Dodatkowo, zapewniają finansowanie produktów, wsparcie mentorów i zwiększają szansę przeżycia startupu. Bycie częścią akceleratora ma wiele plusów. Doświadczone podmioty, takie jak Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna biorą na siebie organizację całego procesu, ułatwiają dotarcie do dużych firm, a wsparcie grantowe środkami publicznymi (jak dofinansowanie z PARP czy też Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) pozwala na wdrożenia przy minimalizacji ryzyka.

Co w tym wszystkim zyskuje startup, czego nie zyskiwał jeszcze rok czy dwa lata temu?

Przede wszystkim systematycznie rośnie świadomość i doświadczenie partnerów biznesowych w pracy operacyjnej nad wdrażaniem innowacji wspólnie ze startupami. Należy pamiętać, że w Polsce cały czas jest to stosunkowo młody rynek, który oczywiście dynamicznie się rozwija, niemniej jednak zarówno startupy jak i korporacje jeszcze się go uczą. Wtłaczamy do polskiego ekosystemu sprawdzone zagraniczne wzorce i modyfikujemy je na własne potrzeby i możliwości. Jest to niezbędne, bo każdy rynek posiada swoje lokalne uwarunkowania. Polska to silny przemysłowy ośrodek CEE, czyli dobre miejsce do testowania innowacji, realizowania wdrożeń pilotażowych, ale również dalej – skalowania innowacji z Polski. Startupy z każdym rokiem zyskują możliwość bardziej precyzyjnej współpracy z dużym biznesem. Przeskoczyliśmy etap gdzie współpraca ze startupem była w wielu przypadkach postrzegana jako współpraca z podwykonawcą realizującym zapytanie ofertowe. Pozwala to realizować projekty maksymalnie wykorzystując potencjał posiadanych zasobów – startup zyskuje partnera z potężnym zapleczem merytorycznym i unikalną znajomością branży, partner zaś – zewnętrzny zespół innowatorów, z którym może realizować bardziej śmiałe i odważne projekty.

Dalszy rozwój

Kolejnym etapem w realizacji takiej współpracy jest wspólne „branie na warsztat” zupełnie nowych technologii, jak np. technologia 5G. Wspólne ich poznawanie i badanie ich możliwości. Technologia 5G niesie za sobą zupełnie nowe podejście (poprzez zapewnienie nowych możliwości technologicznych) do takich gałęzi innowacji jak IoT, AR/VR, Healthcare, Automotive, Media & Entertainment oraz Smart Home. Znajdujemy się w momencie, gdzie technologia ta jest ustandaryzowana. Powstaje infrastruktura i uruchamiane są sieci komercyjne, powoli też użytkownicy wymieniają swoje smartfony na takie, które obsługują 5G. Cały czas jednak brakuje innych urządzeń końcowych jak wszelkiego rodzaju sensory, czujniki, wearable i każdy inny sprzęt, który może stać się Smart poprzez dołożenie modułu komunikacyjnego. Właśnie teraz współpraca na linii startup – duże przedsiębiorstwo, przy udziale i środkach akceleracyjnych może szybko przynieść pożądane efekty oraz szybko skalowalne przykłady użycia 5G – technologii nowej – gdzie tort w większości przypadków nie został jeszcze podzielony.

Program akceleracyjny = zestaw narzędzi

Programy akceleracyjne ewoluują stając się właściwymi ścieżkami szybkiego i efektywnego wdrażania innowacji. Poszczególne działy dużych firm rozumieją ich znaczenie i korzyści jakie mogą odnosić poprzez tego typu współpracę kontra realizowanie z góry określonego zapytania ofertowego przez podwykonawcę. Narzędzia dostarczane przez programy akceleracyjne sprawiają, że współpraca ta staje się bardziej reaktywna, projektowa, zwinna. Biznes uzyskuje pożądaną dynamikę, jest w stanie jeszcze bardziej dostosowywać się do szybko zmieniającego się rynku, a startup po raz kolejny – ciągłą interakcję z biznesem w celu osiągania dopasowania produktu do rynku.

Łódzka Strefa natomiast każdemu uczestnikowi dodaje od siebie dostęp do potencjalnego klienta, również spoza grona partnerów programów akceleracyjnych. ŁSSE to ponad 300 polskich i zagranicznych inwestorów, czyli podatny grunt do tworzenia, testowania i wdrażania innowacji przemysłowych.

 

Program Startup Spark 2.0. otrzymał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne

S5 – Akcelerator Technologii 5G realizowany jest w ramach programu “Modele akceleracyjne w innowacjach technologicznych” dofinansowanego z Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych