Innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej mogą uzyskać nawet 95 mln zł

Dodane: 08.08.2017

Informacja prasowa

Udostępnij:

– Sektor stalowy to kolejna ważna gałąź polskiej gospodarki, która chce rozwijać się w oparciu o innowacje. Program INNOSTAL ma być ich katalizatorem, a równocześnie poprzez dofinansowanie z NCBR, ograniczać ryzyko inwestycyjne – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

 

Utworzony z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i realizowany przez NCBR program sektorowy INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 roku. O dofinansowanie mogą się starać projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale również ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne.

– INNOSTAL to program NCBR, w ramach którego wspieramy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone przez branżę, której produkty, wykorzystywane są przez nas wszystkich. Dlatego tak ważny jest rozwój będących ich podstawą technologii. Współfinansujemy najlepsze innowacyjne projekty, bo trwalsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne rozwiązania oznaczają korzyści dla całego społeczeństwa. W tej edycji konkursu pragniemy zachęcić do aplikowania zwłaszcza firmy z sektora MSP, samodzielnie lub w ramach konsorcjów z dużymi przedsiębiorstwami – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W pierwszej, zakończonej w ubiegłym roku, edycji konkursu dofinansowanie uzyskało 20 projektów, spośród których połowa dotyczyła nowych wyrobów stalowych, a co piąty materiałów wsadowych i stopów lub optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego. Łącznie 134 mln zł otrzymały bardzo zróżnicowane projekty: od technologii obróbki cieplnej, poprzez nowatorskie szyny kolejowe i recykling odpadów kompozytowych, aż po technologie generowania energii elektrycznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. Dzięki kolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 9 października do 8 grudnia 2017 r.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem