Innowacyjność nagrodzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

15 maja br. podczas uroczystej Gali w Katowicach Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pani Bożena Lublińska-Kasprzak wręczyła nagrody dla polskich liderów innowacji.

15 maja br. podczas uroczystej Gali w Katowicach Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pani Bożena Lublińska-Kasprzak wręczyła nagrody dla polskich liderów innowacji.

Gośćmi honorowymi Gali w Katowicach byli Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska i Minister w Kancelarii Prezydenta RP Pan Olgierd Dziekoński. PARP we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości po raz trzeci zorganizowała konkurs, którego celem jest uhonorowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Konkurs było wydarzeniem w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Przedsiębiorcy nagrodzeni zostali w kategoriach „Innowacyjny projekt branży IT”, „Innowacyjny projekt branży farmaceutycznej i medycznej”, „Innowacyjny projekt branży lotniczej”, „Innowacyjny projekt – amatorskie rozwiązanie” oraz „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”.

Projekty wyłonione w drodze konkursu charakteryzuje wysoka innowacyjność technologiczna, organizacyjna lub marketingowa oraz ich efektywna realizacja, w tym prawidłowe prowadzenie i rozliczanie projektu. Wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości Pan Wojciech Kuśpik.

Kapituła konkursu przy wyborze laureatów brała pod uwagę między innymi następujące kryteria: rozmiar i znaczenie efektów które przyniesie innowacja (produktowa, procesowa, organizacyjna, marketingowa) będąca przedmiotem projektu; skala rozwiązań i zasięg na który będzie oddziaływała innowacja, wpływ zastosowanych wdrożeń i ich znaczenie dla firmy, regionu, kraju, sposób realizacji projektu na każdym etapie wdrażania; cechy szczególne wyróżniające projekt np. nowatorskie podejście, partnerzy projektu, wpływ na środowisko; działania w zakresie promocji innowacji.

W kategorii „Innowacyjny projekt branży IT” I miejsce zajęła warszawska firma Inpingo Sp. z o.o za projekt „Inpingo Digital Publishing Solutions” stanowiący uniwersalną platformę ułatwiającą przygotowywanie w ramach jednego procesu publikacji gotowej do druku oraz w publikacji w wielu formatach cyfrowych. Nagrodę odebrała Prezes Zarządu Pani Marzena Zawadzka. Zalety projektu „Inpingo Digital Publishing Solutions” potwierdzają, że jest to rozwiązanie innowacyjne w skali europejskiej i światowej.

Fot. Mariusz Sperczyński

Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała firma Eversys Sp. z o.o. za realizację projektu „System ochrony przed wyciekiem danych poufnych”. Nagrodę odebrał Dyrektor Zarządzający Pan Tomasz Stypik. „System Ochrony przed wyciekiem danych poufnych” pozwala organizacjom skutecznie chronić swoje dane niezależnie od zachowań użytkowników, wykorzystywanych aplikacji, protokołów sieciowych, czy portów komunikacyjnych.

W kategorii „Innowacyjny projekt branży farmaceutycznej i medycznej” I miejsce zajęła firma Celon Pharma Sp. z o.o. z Kiełpina za projekt „Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT3” – nagrodę odebrał Prezes Zarządu Pan Maciej Wieczorek.

Nagrody przyznano także w kategoriach „Innowacyjny lotniczej”, „Innowacyjny projekt projekt branży – amatorskie rozwiązanie”.

W kategorii „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu” I nagrodę otrzymała Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości za projekt pt. „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP oraz grupy Polski Przedsiębiorczej”. Nagrodę odebrał Pan Dariusz Żuk Prezes Polski Przedsiębiorczej w ramach której działają Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Europejski Kongres Gospodarczy w ciągu ostatnich czterech lat stał się jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowej. W Kongresie, w trzydniowym (14-16 maja) cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, wzięło udział kilka tysięcy gości z Polski i z zagranicy, w tym kilkuset panelistów. Szefem Rady Programowej Kongresu był tradycyjnie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

źródło: informacja prasowa