Intel inwestuje 50 milionów dolarów w rozwój informatyki kwantowej

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Intel nawiązał współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Delft oraz TNO, holenderską organizacją działającą w obszarze badań stosowanych. W ciągu dekady partnerzy będą pracować nad przyspieszeniem postępu w dziedzinie komputerów kwantowych. Intel przeznaczy na ten cel 50 milionów dolarów.

W przeciwieństwie do komputerów cyfrowych opartych na tranzystorach i wykorzystujących dane zakodowane w formie cyfr binarnych (bitów), komputery kwantowe wykorzystują bity kwantowe (kubity). Kubity mogą występować w kilku stanach jednocześnie, umożliwiając wykonanie z dużym przyspieszeniem wielu obliczeń równolegle. Komputery kwantowe dają perspektywę zmierzenia się z wieloma złożonymi problemami, dla których dotychczas nie znaleziono rozwiązania. Wśród nich znajdują się między innymi skomplikowane analizy finansowe prowadzone na szeroką skalę i prace nad efektywnym rozwojem leków. Intel skupia się na badaniach nad komputerami kwantowymi, ponieważ dziedzina ta ma wysoki potencjał, który może być wykorzystany przy pracach nad zaawansowanymi technologiami przyszłości.

Na zdjęciu: Mike Mayberry, wiceprezes Intela i dyrektor zarządzający Intel Labs | fot. materiały prasowe 

Jesteśmy wciąż przynajmniej kilkanaście lat przed stworzeniem w pełni funkcjonalnego komputera kwantowego. Teoretyczne i praktyczne prace badawcze prowadzone w ramach ogłoszonej dziś współpracy będą jednak stanowić kamień milowy na drodze do realizacji tego celu – mówi Mike Mayberry, wiceprezes Intela i dyrektor zarządzający Intel Labs.

Celem Intela jest rozszerzenie działalności uniwersytetu w dziedzinie ekspertyz z obszaru fizyki kwantowej oraz dywersyfikacja badań nad komputerami kwantowymi, poprzez wsparcie uczelni doświadczeniem w dziedzinie elektroniki, produkcji i architektury.Zdaniem Intela żadna firma ani organizacja nie jest w stanie samodzielnie podjąć wysiłku, w wyniku którego prace nad komputerami kwantowymi wkroczą na bardziej zaawansowany poziom. Postęp ten jest możliwy jedynie dzięki takim partnerstwom, jak to zawarte między Intelem a QuTech.

Warunkiem koniecznym do rozwoju informatyki kwantowej jest połączenie doświadczenia w zakresie elektroniki z zaawansowaną fizyką – mówi Mayberry.  – Nasza współpraca z QuTech przyczyni się do przełomu w obliczeniach kwantowych, które z kolei mogą mieć znaczący wpływ na wiele dziedzin przemysłu.

W ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat postęp w pracach nad komputerami kwantowymi będzie uzależniony od połączenia doskonałej wiedzy naukowej i wysokiej klasy technologii – mówi główny specjalista z QuTech, Liven Vandersypen. – Know-how z branży półprzewodników jest niezbędny do tworzenia złożonych układów zawierających duże ilości bitów kwantowych. Dlatego też jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy ze światowym liderem w tej dziedzinie.