Inteligentne przedsiębiorstwo docenia pracowników

Dodane: 26.03.2014

Mam Startup

Udostępnij:

Nie od dziś wiadomo, że siłą przedsiębiorstwa są ludzie, którzy stanowią podstawę wszelkich działań organizacji – to oni tworzą jego strukturę, planują strategię działań, realizują zamierzenia i wpływają na rozwój.

Nie od dziś wiadomo, że siłą przedsiębiorstwa są ludzie, którzy stanowią podstawę wszelkich działań organizacji – to oni tworzą jego strukturę, planują strategię działań, realizują zamierzenia i wpływają na rozwój. Stąd jedną z najważniejszych funkcji w każdej organizacji jest funkcja personalna, polegająca na efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystaniu zasobów ludzkich.

Sposób postrzegania tej funkcji, jak i jej realizacji zależny jest od społeczno-gospodarczego otoczenia organizacji, a także jej wielkości i specyfiki. W małych przedsiębiorstwach nikt nie tworzy sztucznego działu personalnego. Zarządza się więc w nich wiedzą, zamiast personelem. To, co najbardziej wartościowe dla przedsiębiorstwa mieści się bowiem w odpowiednim wykorzystaniu wiedzy i kompetencji pracowników. Wiedza stanowi zatem istotny zasób niematerialny firmy, a jej pracownicy koncentrują się na zdobyciu umiejętności efektywnego nią zarządzania.

Zdjęcie royalty free z Fotolia | Autorem tekstu jest zespół JBDG

Poszerzaj i przekazuj wiedzę

Takie operowanie gromadzeniem i wykorzystywaniem wiedzy zapewnia organizacji na rynku trwałą pozycję konkurencyjną. Wyjątkowym atutem wiedzy jest bowiem jej właściwość, która powoduje, że nie deprecjonuje się ona w momencie, kiedy jest wykorzystywana. Można ją bowiem nieustannie poszerzać, przekazywać dalej i przetwarzać na różne sposoby. Jest więc dynamiczna, a cecha ta zapewnia jej status najbardziej pożądanego „towaru” na rynku. Rozwój wiedzy w przedsiębiorstwie przyczynia się do jej kumulacji i doskonalenia.

Pozwala to nie tylko natychmiast reagować na rynkowe zmiany, ale także eliminować w zarodku ewentualne zagrożenia. W inteligentnych organizacjach wiedzę traktuje się, jak kluczowy czynnik osiągania rynkowych sukcesów. Do zdobywania, przetwarzania i doskonalenia wiedzy zaś niezbędny jest człowiek.

Doceniaj i motywuj najlepszych

Wiele firm wciąż w małym stopniu koncentruje się na kreowaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji pracowników. Rozwój wiedzy to nie tylko narzucone z góry szkolenia, to głównie samokształcenie, rozmyślne naśladownictwo i budowanie doświadczenia. Należy bowiem pamiętać, że współczesny rynek, poszukując określonego pracownika, wymaga od niego jakiegoś stopnia wyjątkowości. Nie wystarczy być specjalistą, trzeba chcieć się rozwijać. Przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać, muszą być otwarte na wszelkie novum, dbać o dostęp personelu do informacji.

Istotne jest jednak podkreślenie, że system zarządzania wiedzą obejmuje pracowników każdego szczebla. Personel musi być mobilny i umieć dostosować się do wszystkich zmian, które są od niego wymagane. Braki, powodujące, że odstaje od reszty, powinien uzupełniać sam. Inteligentne przedsiębiorstwo docenia i motywuje pracowników z dużym doświadczeniem, którzy zapewniają wzrost atrakcyjności firmy w oczach klientów.

Artykuł przygotował zespół JBDG