Interesujący odczyt Barometru ITX nastrojów managerów IT na koniec wakacji

Dodane: 04.09.2020

Mam Startup

Interesujący odczyt Barometru ITX nastrojów managerów IT na koniec wakacji

Udostępnij:

Koniec wakacji to dobra okazja do tego, aby podsumować, jak wyglądała w tym czasie kondycja polskich spółek technologicznych. Klasycznie, w każdy pierwszy piątek miesiąca publikujemy odczyt barometru nastrojów managerów IT, abyśmy wszyscy nieco lepiej rozumieli, jak wygląda sytuacja na rynku.
„Tech is eating the world” – a my nawet nie wiemy, jaka w dzisiejszych czasach jest rzeczywista kondycja naszej branży. Uważamy, że powinniśmy znacznie lepiej zrozumieć, jakie są nastroje w naszej branży.

Lipiec przyniósł nam rekordowo wysoki odczyt nastrojów na poziomie 67,4 punktów, przy równie wysokiej prognozie na sierpień = 70,6. Od początku badania Barometru w kwietniu b.r. każdy kolejny miesiąc pokazywał progres.

Sierpień jednak gorszy od czerwca i lipca

Świetne nastroje w lipcu wywindowały oczekiwania na sierpień do rekordowej prognozy na poziomie 70,6 punktów. O ile na ogół odczyty były niższe od prognoz, to zawsze każdy kolejny miesiąc był lepszy od poprzedniego.

Sierpień z wynikiem 61,4 uplasował się zdecydowanie niżej od lipca (67,4), a nawet nieco poniżej czerwca (62,3), co już stanowić może spore zaskoczenie.

Na spadek wskaźnika w sierpniu największy wpływ miał odczyt billable rate., który u 23% badanych spadł, a tylko u 16% wzrósł. Billable rate to wskaźnik dla software house’ów, który mierzy poziom wykorzystanych godzin programistów na projektach u klientów.

Prognoza na wrzesień jest już znacznie lepsza – aż 45% badanych deklaruje, że wskaźnik ten powinien się poprawić.

Dodatkowo polskie firmy technologicznie w 75% nie zmieniały swojego budżetu na marketing w sierpniu, gdzie we wrześniu już 37,5% deklaruje zwiększenie nakładów na promocję.

Oczekiwania, co do średniego poziomu wynagrodzenia w sierpniu były bardzo wysokie (89,0), jednak konsensus rynku zweryfikował to na zupełnie innym poziomie i wskaźnik zamknął się przy 62,5. Co stanowi największy dysonans we wszystkich składowych sierpniowego badania. Aż u 71% firm średnie wynagrodzenie pozostało bez zmian. U relatywnie niewielkiego odsetka firm (25%) pensje wzrosły, co może świadczyć o tym, iż większość spółek ma już za sobą wyrównywania po ewentualnych obniżkach pensji, spowodowanych przez covid19 (odczyt lipcowy subindeksu “średnie wynagrodzenie” wyniósł aż 86 punktów).

Przychody i nowe zamówienia powyżej prognoz

Indeks ITX składa się z siedmiu zmiennych: przychodów, zatrudnienia, nowych zamówień, billable rate, cen, średniego wynagrodzenia i wydatków na marketing. Dwie z siedmiu kategorii utrzymało tendencję wzrostową i są to przychody (78,1) oraz nowe zamówienia (71,9).

56% badanych w sierpniu stwierdziło wzrost nowych zamówień w relacji do lipca, przy zaledwie 12,5%, u których było ich mniej. Cieszy fakt, iż u 62,5% ankietowanych również przychody w badanym okresie wzrosły, a tylko 6,2% odczuło ich spadek.

Należy wziąć oczywiście pod uwagę fakt, że tak mocne wzrosty musiały w końcu wyhamować i sierpień jest do tego dobrym momentem. Prognozy na wrzesień plasują się na poziomie 69,6 punktów, co oznacza, iż managerowie polskich spółek technologicznych cały czas patrzą z pewnością w przyszłość.

Jak interpretować wskaźnik?

Środek skali i 50,0 jest punktem wyjścia, odczyty, które są powyżej niego, należy odczytywać pozytywnie, rezultaty poniżej tego poziomu oznaczają dekoniunkturę, lub recesję. Im dalej odczyt jest od poziomu 50,0, tym większe zmiany w branży na korzyść/niekorzyść. Końcowy wynik barometru ITX obliczany jest jako średnia ważona z poszczególnych wyników badanych zmiennych. Ważne jest zwracanie uwagi na zmiany miesiąc do miesiąca, ponieważ pokazują one, jak zmienia się sytuacja.

Kiedy kolejne odczyty?

Udzielanie odpowiedzi będzie proste i analogiczne jak przy amerykańskim indeksie PMI, z tą różnicą, że ten nasz, polski, bazuje na ankietowanych menadżerach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych w polskich firmach IT, których będziemy co miesiąc prosić o wzięcie udziału w kolejnym odczycie indeksu ITX za dany miesiąc.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem