INventures sp. z o.o.

Dodane: 05.11.2018

Mam Startup

Udostępnij:

Jesteśmy niezależnym funduszem wspierającym rozwój polskich przedsiębiorstw. Poszukujemy projektów, które z powodzeniem uplasowały na rynku swój produkt i wygenerowały pierwsze przychody, a których głównym ograniczeniem rozwojowym jest brak środków finansowych na dalszy rozwój. Inwestujemy kwoty od miliona złotych obejmując mniejszościowe udziały. Reprezentujemy wyłącznie prywatny kapitał, co daje nam dużą elastyczność i możliwość łączenia naszych środków z różnorodnymi formami wsparcia publicznego. Poza produktem i rynkiem sprzedaży najistotniejszym dla nas czynnikiem sukcesu są ludzie – cenimy odpowiednio zmotywowane zespoły o wysokich kompetencjach. Inwestujemy w projekty reprezentujące pełen przekrój branż, od najnowszych technologii do dojrzałych segmentów rynku. W naszej filozofii inwestycyjnej za czynnik decydujący uznajemy innowacyjność produktu, niekoniecznie wynikającą z zaawansowania technologicznego ale również z nowego zastosowania istniejących rozwiązań.