Inwestycja w czynniki ESG może zwiększyć wycenę spółek finansowanych przez fundusze private equity

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Inwestycja w czynniki ESG może zwiększyć wycenę spółek finansowanych przez fundusze private equity

Udostępnij:

Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do czynników ESG – wynika z badania Deloitte. Przewiduje się, że spółki korzystające z finansowania funduszy PE, które uwzględnią te czynniki w swoich modelach biznesowych, mogą skutecznie zwiększyć swoją wycenę po wyjściu inwestora.
Zdaniem ekspertów firmy doradczej pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby fundusze realnie włączały te aspekty w swoje strategie inwestycyjne i decyzje biznesowe.

37. edycja regionalnego badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey” prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów private equity działających w krajach Europy Środkowej. Poza kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i klimatu, pokazuje również nastroje i oczekiwania funduszy PE odnoszące się m.in. do: sytuacji ekonomicznej, rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz planowanych aktywności w kolejnych sześciu miesiącach.

Bardziej klimatycznie świadoma polityka inwestycyjna jeszcze przed PE

Zdaniem ekspertów Deloitte w najbliższej przyszłości w sektorze finansowym czynniki ESG coraz częściej i powszechniej będą wykorzystywane w procesach oceny opłacalności potencjalnych inwestycji. Odzwierciedleniem tego, jak postrzegane jest znaczenie tego obszaru, jest rosnąca presja w tym zakresie ze strony udziałowców (limited partners). W efekcie ponad połowa (56 proc.) ankietowanych przez Deloitte potwierdziła, że ich fundusz wdrożył politykę inwestycyjną, która obejmuje właśnie te kwestie. Co jest jednak dość zaskakujące, w poprzedniej edycji badania twierdziło tak aż 76 proc. uczestników.

W tegorocznych odpowiedziach wyraźnie widać zwrot w deklaracjach i konkretnych działaniach podejmowanych przez fundusze. W porównaniu do poprzedniej edycji spadł odsetek ankietowanych, którzy sygnalizowali, że już mają wdrożone polityki uwzględniające czynniki ESG. Znacząco wzrósł natomiast, z 4 proc. do prawie 30 proc., udział respondentów stwierdzających, że jeszcze nie zastosowali polityki w tym zakresie, ale zamierzają to zrobić. Nie oznacza to, że kwestia włączenia czynników ESG w procesy decyzyjne traci na znaczeniu, przeciwnie – firmy traktują je coraz poważniej. Być może późniejsze deklaracje w większym stopniu uwzględniają znaczenie czynników ESG w procesie tworzenia wartości dodanej w okresie trwania inwestycji, co może być przyczyną tak istotnego wzrostu liczby przedsiębiorstw deklarujących chęć wdrożenia odpowiednich strategii

– mówi Agnieszka Zielińska, Partnerka w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Zaledwie 6 proc. nie uwzględnia ESG

Jak wynika z badania, tylko około jedna dziesiąta (11 proc.) nie wdrożyła takiego podejścia, ani nie planuje tego zrobić, a 6 proc. stwierdziło, że polityka inwestycyjna ich funduszu w ogóle nie uwzględnia czynników ESG.

Wkład funduszy PE w neutralność klimatyczną

Gdy spojrzymy na konkretne rozwiązania w sferze ESG, dotyczące klimatu, zaledwie 11 proc. ankietowanych przez Deloitte wdrożyło formalne zobowiązania w zakresie dekarbonizacji, mimo że prawie połowa respondentów jest świadoma tego problemu i potwierdziła, że będzie się poruszać w tym kierunku. Co zaskakujące, ponad 30 proc. respondentów zadeklarowało, że obecnie nie koncentruje się na wpływie swojego portfela na klimat i raczej nie będzie tego robić w przyszłości.

Zmiana klimatu może być postrzegana jako wyzwanie, które przynajmniej dla części funduszy private equity nie jest istotne, chociażby ze względu na stosunkowo krótki okres inwestowania w poszczególne spółki. Jednak zagrożenia i możliwości związane z kwestiami ekologicznymi będą w rzeczywistości miały istotny wpływ na ich bieżącą aktywność. Dlatego obserwujemy, że coraz więcej funduszy zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z dążeniem do uzyskania neutralności klimatycznej, a niektóre już podejmują aktywne kroki w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego – mówi Agnieszka Zielińska.

Presja zewnętrzna na fundusze

Siłą funduszy private equity jest możliwość wywierania wpływu na te sektory gospodarki, które muszą zmienić swoje podejście do mitygacji zmian klimatu. Zdaniem ekspertów Deloitte w obliczu coraz powszechniejszych i bardziej restrykcyjnych regulacji, ale też presji zewnętrznej, będą one zobligowane do aktywnego działania w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania emisyjności swoich inwestycji.

Czynniki ESG, dążenie do neutralności klimatycznej i działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego są i będą w przyszłości coraz powszechniej uwzględniane w decyzjach biznesowych i inwestycyjnych podejmowanych przez organizacje, nie tylko w efekcie rosnącej presji regulacyjnej i społecznej. Zakorzenienie zrównoważonego rozwoju w działalności – na poziomie firmy, funduszu i portfolio – oferuje bowiem nowe możliwości i obiecujące partnerstwa. Szybko rozwijająca się branża private equity jest pod wieloma względami dobrze przygotowana do wykorzystywania swoich mocnych stron, pozycji rynkowej i możliwości wywierania pozytywnego wpływu dla społeczeństwa, jednocześnie generując zwrot dla inwestorów i przyczyniając się do rozwoju odpornych i odnoszących sukcesy firm – podkreśla Irena Pichola, partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem