IQ Partners potraja zyski

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Notowany na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie fundusz IQ Partners S.A. opublikował skonsolidowany raport z wyników finansowych za I półrocze 2013 roku. Wygenerowane przez Grupę Kapitałową zyski w tym okresie wzrosły trzykrotnie i wyniosły 4,5 mln zł.

Notowany na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie fundusz IQ Partners S.A. opublikował skonsolidowany raport z wyników finansowych za I półrocze 2013 roku. Wygenerowane przez Grupę Kapitałową zyski w tym okresie wzrosły trzykrotnie i wyniosły 4,5 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym wyniosły ponad 7,7 mln zł, czyli o 45% więcej niż w okresie analogicznym w roku ubiegłym. Grupa Kapitałowa IQ Partners S.A. wygenerowała zysk netto na poziomie. 4,5 mln zł, czyli o ponad 3 mln zł więcej niż I półroczu 2012 roku (wzrost o 286%). Aktywa spółki przekroczyły wartość 51 mln zł.

Na bardzo dobre wyniki w I półroczu wpływ miał przede wszystkim wzrost przychodów podmiotów inwestycyjnych w 100% zależnych od IQ Partners S.A. – w szczególności Ventures Hub i InQbe.

Pierwsze półrocze 2013 roku obfitowało w nowe inwestycje. Grupa Kapitałowa IQ Partners powiększyła się o 18 nowych spółek. Dziesięć z nich pozyskanych zostało w ramach zainicjowanego w II kwartale konkursu na najlepsze projekty start-upowe o nazwie 10za50za10. W wyniku konkursu do portfela inwestycyjnego funduszu trafiły następujące projekty: NatuMed, TappEat, DSS Logger, My Meeting Rooms, TrashSquealer, Gra Robotica, ToCoMoje, Testy ECU, Nowy uniwersytet, Morning healthy. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła pół mln. zł. Kolejna tura inwestycyjna miała miejsce w kwietniu 2013 roku. Do portfela funduszu dołączyło 8 nowych inwestycji o łącznej wartości 5 mln zł: Prowly.com, GetLaunch, L-Profit, Pol-Cash Technologie, InGIS, Langzee, Odbierz.to oraz Zumobile.

Wszystkich inwestycji dokonano za pośrednictwem inkubatorów InQbe i Ventures Hub. Po drugim półroczu 2013 roku w portfelu inwestycyjnym IQ Partners znajduje się łącznie 85 projektów. Zarząd funduszu zapowiada, że ten rok zamknąć chce 100 spółkami w portfelu. Jednocześnie podkreśla, że na konsekwentny wzrost wartości całej grupy wpływ będzie miało również uruchomienie w czerwcu 2013 roku kolejnego wehikułu inwestycyjnego, Inventiq Sp. z o.o., poprzez który fundusz inwestować będzie w spółki dysponujące opatentowanymi technologiami.

źródło: informacja prasowa