IQ Partners S.A. publikuje wyniki za 2011 rok

Dodane: 21.03.2012

Lech Romański

Udostępnij:

Fundusz inwestycyjny IQ Partners S.A. opublikował raport z wyników finansowych Grupy Kapitałowej za cały 2011 rok.

Fundusz inwestycyjny IQ Partners S.A. opublikował raport z wyników finansowych Grupy Kapitałowej za cały 2011 rok.

IQ Partners S.A. – spółka, która po blisko czterech latach obecności na NewConnect, 11 października 2011 r. debiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych – ogłosiła roczne wyniki finansowe.

Najważniejsze wydarzenia w portfelu inwestycyjnym w 2011 rokuW 2011 r. IQ Partners zrealizowało najwięcej inwestycji i przeprowadziło najwięcej wyjść spośród wszystkich podmiotów o charakterze funduszu venture capital w Polsce skoncentrowanych na inwestycjach w nowe technologie. Działania IQ Partners skupione były na zależnych w 100 proc. od spółki wehikułach inwestycyjnych. Pierwszy z nich, IQ Venture Capital s.a r. l. (9 spółek w portfelu) jest podmiotem z siedzibą w Luksemburgu i działa w strukturze Grupy Kapitałowej IQ Partners od 2008 roku. Realizowane są przez niego niemal wszystkie inwestycje na etapie early stage (zakwalifikowane jako podmioty, które pozyskiwać będą kolejne rundy finansowania na dynamiczną ekspansję, a w konsekwencji przygotowywane są do wyjścia z inwestycji). W 2011 r. IQ Partners, poprzez IQ Venture Capital, objęło 73,71 proc. udziałów Transdata Sp. z o.o. oraz 25,37 proc. w Evilport Sp. z o.o. Pierwsza ze spółek zajmuje się wymianą i udostępnianiem plików w internecie (www.sendspace.pl), a druga jest właścicielem serwisu www.mmoparadise.com, który agreguje informacje o grach typu MMO (Massively Multiplayer Online) i pozwala graczom na przystąpienie do rozgrywek. Dodatkowo, spółka ta prowadzi program afiliacyjny pod adresem www.portmmo.com, skierowany do wydawców internetowych. Kluczowym wydarzeniem w portfelu IQ Venture Capital było bez wątpienia pozyskanie strategicznego inwestora dla spółki Screen Network. Na początku ubiegłego roku fundusz zarządzany przez Enterprise Investors kupił 4,76 proc. udziałów w spółce za 1,1 mln zł i objął akcje nowej emisji za łączną kwotę 6 mln zł. Na tej transakcji IQ Partners osiągęło IRR na poziomie 191 proc. W tym roku IQ Venture Capital zamierza przeprowadzić wyjścia z kilku inwestycji, a pozyskane środki zainwestować w nowe projekty.

InQbe Sp. z o.o. (21 spółek na koniec 2011 r.) jest podmiotem z siedzibą w Olsztynie i pełni rolę inkubatora nowych projektów inwestycyjnych. Inwestycje te realizowane są w przeważającej części ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. W ubiegłym roku w portfelu InQbe pojawiło się pięć nowych inwestycji: Igoria Trade S.A. (39.19 proc.), spółka z sektora usług finansowych prowadząca działalność poprzez platformę Trejdoo.com; Propergroup S.A. (21,24 proc.), która prowadzi serwisy internetowe dotyczące obrotu nieruchomościami oraz dostarcza narzędzi podmiotom uczestniczącym w tym obrocie; M10 S.A. (42,33 proc.), prowadząca działalność badawczą, rozwojową i licencyjną w obszarze tzw. automatów i algorytmów inwestycyjnych; Legal Stream S.A. (25 proc.) jest operatorem platformy e-commerce dla podmiotów świadczących usługi prawne; Concerto S.A. (18.87 proc.) prowadzi serwisy CDRoller.pl i DVDRoller.pl. Również w minionym roku, na NewConnect zadebiutowały trzy spółki z portfela InQbe: Power Price S.A., Legal Stream S.A., Igoria Trade S.A. Inkubator dokonał częściowego wyjścia z dwóch inwestycji – Propergroup oraz Legal Stream. Ventures Hub Sp. z o.o. to z kolei podmiot z siedzibą w Warszawie, pełniący – podobnie jak InQbe – rolę inkubatora nowych projektów inwestycyjnych. Realizuje je głównie ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. Poprzez tę spółkę zrealizowano w 2011 r. siedem inwestycji, obejmując 31,97 proc. udziałów w Any7 Sp. z o.o. (digital content), 28,47 proc. w NoNoobs.pl Sp. z o.o. (konferencje i targi), 27 proc. w Antyweb Sp. z o.o. (działalność związana z blogosferą technologiczną), 49,99 proc. w BSS Poland Sp. z o.o. (budowa systemu międzybankowej wymiany informacji), 47 proc. w VIPMedica S.A. (pierwszy w Europie multipartnerski program lojalnościowy skierowany do środowiska medycznego), 49,50 proc. w GETINFO S.A. (serwis dostarczający raporty gospodarcze) oraz 36,33 proc. w Chinese2know.com Sp. z o.o. (kompleksowy system przeznaczony do nauki i doskonalenia znajomości języka chińskiego).Poza tym, w ubiegłym roku na NewConnect zadebiutowała również, należąca do portfela Ventures Hub, spółka Langloo.com S.A. Inkubator dokonał też częściowego wyjścia z tej inwestycji (IRR na poziomie 61 proc.). Drugim, częściowym wyjściem w portfelu była sprzedaż udziałów w spółce Any7 Sp. z o.o. (IRR 70 proc.). Na koniec ubiegłego roku w skład portfela Ventures Hub wchodziło w sumie 14 spółek.Do najważniejszych wyjść z inwestycji – oprócz częściowej sprzedaży Screen Network – należy zaliczyć również całkowite wyjście ze spółki e-Kiosk oraz sprzedaż E-muzyki do NFI Empik, na których to IQ Partners wypracowało atrakcyjne stopy zwrotu (IRR) – na poziomie odpowiednio 30% oraz 54%. Obie spółki były wcześniej bezpośrednimi inwestycjami IQ Partners S.A.Wyniki finansowe za rok obrotowy 2011Na koniec 2011 r. IQ Partners wygenerowało skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 8 707 tys. przy aktywach netto na poziomie 52 014 tys. oraz kapitałach własnych w wysokości 41 430 tys. Zobowiązania długoterminowe na koniec 2011 r. wyniosły 3 849 tys. i stanowiło to 10,08 proc. kapitałów własnych. W 2011 roku łącznie spółka zainwestowała ponad 20 mln złotych. Przeprowadzono w tym czasie 11 całkowitych bądź częściowych wyjść z inwestycji (średnioroczne IRR na poziomie 140 proc.). Na NewConnect zadebiutowało pięć spółek z grupy IQ Partners; w jej skład wchodzą obecnie 52 podmioty.– Podsumowując rok 2011, pokusić się należy o refleksję, że był to jak dotąd najlepszy rok dla całej naszej Grupy Kapitałowej. Zrealizowaliśmy jedenaście całkowitych lub częściowych wyjść z inwestycji, z których średni zwrot (IRR) przekroczył poziom 140% w skali rocznej. Wypracowaliśmy znaczny wzrost kapitałów własnych oraz wzrost zysku netto zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Konsekwentnie realizując naszą strategię inwestowania w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju, umocniliśmy swoją pozycję lidera w tym segmencie. W 2011 roku zrealizowaliśmy najwięcej inwestycji oraz przeprowadziliśmy najwięcej wyjść z inwestycji ze wszystkich podmiotów o charakterze funduszu venture capital w Polsce, skoncentrowanych na inwestycjach w nowe technologie. Po blisko czteroletniej obecności na NewConnect zadebiutowaliśmy na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zwiększając transparentność oraz poddając się regułom rynku regulowanego, zwiększyliśmy swoją wiarygodność w oczach inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. To był bardzo udany rok – mówi Maciej Hazubski, Prezes Zarządu IQ Partners S.A.Plany inwestycyjne na 2012 rokW 2012 roku IQ Partners S.A. planuje zainwestować łącznie co najmniej 8,4 mln zł. w minimum czternaście całkowicie nowych podmiotów. Strategiczne zadania, jakie grupa stawia sobie na ten rok, to pozyskiwanie kolejnych podmiotów na wczesnym etapie rozwoju, z branży technologicznej, a także – dążenie każdorazowo do ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji oraz wprowadzenie na rynek NewConnect co najmniej czterech podmiotów (Propergroup, BCS, Concerto, Czerwony Widelec). W 2012 r. grupa planuje dokonać kilku wyjść z inwestycji, osiągając przy tym wysoką stopę zwrotu.

źródło: informacja prasowa

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem