IQ Partners zainwestuje w patenty

Dodane: 04.06.2013

Mam Startup

Udostępnij:

IQ Partners S.A. powołało do życia nowy wehikuł inwestycyjny. Poprzez Inventiq inwestować będzie w spółki, które dysponują opatentowanymi technologiami.

IQ Partners S.A. powołało do życia nowy wehikuł inwestycyjny. Poprzez Inventiq inwestować będzie w spółki, które dysponują opatentowanymi technologiami. To zupełnie nowy obszar zainteresowań inwestycyjnych funduszu, który do tej pory inwestował jedynie w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju.

Powołany do życia z końcem maja wehikuł Inventiq Sp. z o.o. zajmie się inwestowaniem w istniejące lub nowopowstałe spółki, których działalność opierać się będzie o opatentowane technologie. Posiadanie patentu lub rozpoczęcie procesu patentowego będzie najważniejszym czynnikiem stanowiącym o decyzji inwestycyjnej.

Tym razem nie chcemy ograniczać się co do do branż. Projekty oceniać będą niezależni eksperci z dziedziny, której dotyczy każdy projekt. Nie będą to osoby stale zatrudnione w Inventiq – mówi Wojciech Przyłęcki, wiceprezes IQ Partners i inicjator pomysłu.

W pierwszym roku działalności nowego wehikułu IQ Partners planuje zrealizować pięć inwestycji za łączną kwotę ok. 1 mln złotych. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych funduszu. Do projektów w charakterze koinwestorów zapraszani będą zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni z Polski oraz zagranicy.

Wstępnie rozmawiamy już z dwoma funduszami, jeden jest z USA, a drugi z Izraela. Mamy też pierwsze deklaracje kilku prywatnych inwestorów indywidualnych z Polski. Po stronie projektodawców również prowadzimy pierwsze rozmowy, w sprawie dwóch projektów. Pierwszy z nich dotyczy dronów nowej generacji, a drugi odnawialnych źródeł energii – dodaje Przyłęcki.

Podobnie, jak trzy istniejące już w portfelu IQ Partners wehikuły inwestycyjne (InQbe, Ventures Hub oraz IQ Venture Capital), Inventiq jest spółką w 100% zależną od funduszu. Prezesem zarządu został Wojciech Przyłęcki, funkcję wiceprezesa objął Maciej Hazubski.

źródło: informacja prasowa