Jak godnie zwolnić pracownika

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Zarządzanie ludźmi jest jednym z najtrudniejszych zadań managera. Do najważniejszych funkcji kierownika zaliczyć możemy planowanie zatrudnienia, rekrutacja, rozwój/planowanie karier, monitoring, motywowanie, ustalanie planów działania, coaching, ocena okresowa i zwalnianie.

Zarządzanie ludźmi jest jednym z najtrudniejszych zadań managera. Do najważniejszych funkcji kierownika zaliczyć możemy planowanie zatrudnienia, rekrutacja, rozwój/planowanie karier, monitoring, motywowanie, ustalanie planów działania, coaching, ocena okresowa i zwalnianie. Tym razem skupiamy się na ostatnim zagadnieniu i pokazujemy jak godnie zwolnić pracownika.

Jedną z najmniej „lubianych” funkcji kierowniczych jest zwalnianie. Pozbawianie kogoś pracy nie należy do przyjemnych, ale jest konieczne jeśli Twoja firma nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli już podjąłeś decyzję o tym, że daną osobę trzeba zwolnić, to zrób to tak, aby zachować się z godnością, szacunkiem do pracownika i merytorycznie przedstawić mu swoją decyzję.

fot. Fotolia

Przygotowując się do ostatniego spotkania oceniającego jego pracę, kierownik powinien:

  • Zapoznać się z rodzajem umowy obowiązującej pracownika i skonsultować warunki zwolnienia z specjalistą ds. kadr
  • Przygotować propozycję dla pracownika w zakresie możliwości rozwiązania z nim umowy (np. okres pokrycia wypowiedzenia urlopem itp.)
  • Przygotować argumenty przemawiające za koniecznością zwolnienia pracownika np. brak efektów sprzedaży, niestosowanie się do ustalonych reguł i zasad, nadużycie samochodu służbowego, nadużycia w pracy itp.
  • Jeśli zwolnienie ma charakter „redukcji stanowisk” lub nie wynika stricte z błędów pracownika należy przygotować listę zalet, pozytywnych aspektów współpracy ze zwalnianym. Ma to na celu podkreślenie faktu, że firma docenia jego zaangażowanie i wkład w wykonywaną pracę zaangażowanie, ale okoliczności zmuszają właściciela do podjęcia decyzji o zwolnieniu.
  • Przygotować konstruktywną informację zwrotną, będącą jednocześnie powodem zwolnienia.
  • Przygotować materiały dodatkowe, argumentujące podjętą decyzję (np. opinie klientów, kopie e-maili, analizy sprzedaży itp.)
  • Przygotować dokumenty związane z zdaniem przez pracownika wcześniej otrzymanych narzędzi pracy wraz z procedurą ich oddania np. komputer, komórka, samochód służbowy.
  • Przygotować procedurą postępowania np. w jakim czasie ma się odbyć zwrot narzędzi pracy, kiedy pracownik ma opuścić stanowisko pracy itp.
  • Przygotować i omówić bieżące działania pracownika i ustalić najszybsze terminy ich zakończenia.

Zachowując pełen profesjonalizm, kierownik ogranicza ryzyko negatywnych skutków przyjęcia przez pracownika decyzji o zwolnieniu w postaci: budowania negatywnego wizerunku firmy na zewnątrz, informowania w negatywny sposób pozostałych pracowników o postawie kierownika, zajścia nieprzyjemnych scen złości, rozczarowania, zdenerwowania w postaci krzyków, przekleństw itp.

Oczywiście nawet najbardziej profesjonalne przygotowanie do rozmowy ze strony kierownika może zakończyć się w nieprzewidziany sposób. Wszystko zależy od postawy jaką przyjmie pracownik, jego podejścia do pracy i firmy, i kultury.

Kierownik jednak powinien podejść do „zwalniania” jako do jednego z etapów rozwoju firmy i tak jak z innych zadań zarządzania, powinien z niego czerpać jak najwięcej doświadczenia i wyciągać wnioski na przyszłość.

Warto pamiętać, że jak powiedział Jan Paul Getty: Zarządzanie jest sztuką kierowania ludzką aktywnością. Tą aktywność należy jak najlepiej wykorzystać. Jeśli pracownik nie jest aktywny i przez jego opieszałość firma nie rozwija się w oczekiwanym tempie – zwolnij go. Z godnością.

Agnieszka Śliwka

Pracuje w Studio marki „Brand Soul”.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, urodzoną pracoholiczką i pasjonatką pracy w sprzedaży i Marketingu. Pozytywnie nastawiona do życia „pracoholiczka”. Od wielu lat współpracuje z Klientami zewnętrznymi (Kontrahenci, Klienci, Partnerzy) jak i wewnętrznymi (Pracownicy) w małych i średnich firmach z różnych branż, dzięki czemu udało jej się pozyskać praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, ludźmi, marketingiem i sprzedażą, kreowania wizerunku, prowadzenia szkoleń, rekrutacji, wdrażania nowych marek na rynek czyli kompleksowej opieki nad rozwojem i funkcjonowaniem firmy. Stawia na profesjonalizm, wysoką jakość komunikacji i kompleksowość proponowanych rozwiązań. Pomysłodawczyni projektu rozwoju dla małych i średnich firm – Marka Sukcesu oraz szkolenia integracyjnego dla działów sprzedaży i Marketingu: Synergia MS. Autorka bloga o Marketingu i sprzedaży: www.marketingowo.info.