Jak korporacje powinny wspierać startupy? 5 zasad udanej współpracy

jak korporacje powinny wspierac startupy 5 zasad udanej wspolpracy
Udostępnij:
Wszystkie największe firmy inwestują w startupy. Tylko w tym roku zrobił to choćby Amazon, Google czy Facebook. Współpraca korporacji i startupów to dzisiaj poważne pieniądze i poważni ludzie. Jakie są cele tych korporacji inwestujących w startupy?

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pl.depositphotos.com

Każda korporacja musi w swojej strategii odpowiadać na szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą rozwój technologii i nowych modeli biznesowych. Najlepsze startupy potrafią zaburzyć rynki wykorzystując innowacje w tych dwóch obszarach – technologii oraz modeli biznesowych. 

Startupy mają bogate portfolio korporacji, których wartość została zniszczona ze względu na brak umiejętności konkurowania z innowacyjnymi, młodymi firmami. 

Przykład potężnego KODAKa, który nie umiał odnaleźć się w świecie aparatów cyfrowych jest bodaj najbardziej znanym przykładem upadku korporacji z powodu rozwoju technologii.

Rozwój nowych modeli biznesowych, też często prowadzi do upadków dawnych liderów rynkowych. Weźmy przykład modelu Software as a Service (SaaS), który poprzez sprzedaż cyklicznych dostępów czasowych i zastosowania licznych innowacji (typu model freemium) zmniejszył bariery wejścia dla nowych klientów, umożliwił ciągłe usprawniania oprogramowania oraz zmienił kanał dystrybucji (z tzw. „pudełek” lub wdrożeń „on premise”) na kanał online. 

Rozwój Netflixa wykorzystującego subskrypcyjny dostęp do treści video, wykończył gigantów wypożyczających filmy na fizycznych nośnikach danych (VHS, DVD, Blue-ray).

Ok, skoro ustaliliśmy, że dzisiejsi giganci powinni się obawiać zagrożeń płynących z rozwoju technologicznych startupów, porozmawiajmy o drugiej stronie medalu – współpraca korporacji ze startupami daje olbrzymie szanse. Jak korporacje powinny współpracować ze startupami?

1.  Zdefiniuj cele 

Ten punkt nie powinien być trudny – „targety”, „kejpijaje”, „majlstołny” czy „dedlajny” to chleb powszedni każdej korpo. Wbrew pozorom jednak na tym etapie zazwyczaj współpraca się kończy ponieważ strony nie są w stanie sformułować, skomunikować i osiągnąć wspólnych celów. Jak zwykle przypomnę – powinny to być cele strategiczne.

Proces wdrażania zmian potrzebnych do efektywnej współpracy tak różnych organizacji ma minimalne szanse powodzenia, jeśli cele które ta współpraca ma osiągnąć nie stoją w wysokim priorytecie całej korporacji.

Poniżej proponuję kilka celów dla współpracy korporacji i startupów. Nie jest to lista zamknięta, jej celem jest głównie inspiracja, podanie konkretnych przykładów, co korporacja może osiągnąć z tej współpracy. Dla startupu ten cel zazwyczaj jest prostszy: zwiększenie skali działań, sprzedaży a przez to swojej wartości.  

Przykładowe cele dla korporacji współpracującej ze startupami:

 • zwiększenie efektywności korporacji poprzez zakup produktów i usług od startupów (spadek kosztów),
 • zwiększenie oferty korporacji poprzez uzupełnienie jej o komplementarne produkty i usługi startupów (szybsze i tańsze niż w przypadku rozwoju produktu wewnątrz korporacji),
 • inwestycje w startupy (zwrot z zainwestowanego kapitału i/lub dodatkowy zwrot z poświęconego czasu pracowników, udostępnionego know-how/ kanałów dystrybucji etc.),
 • kupno technologii lub IP (własność intelektualną) mogące zwiększyć wartość biznesu korporacji.

2. Myśl długofalowo

Jako menedżer korpo poprzez współpracę ze startupami możesz:

 • zamienić zagrożenia na szanse (wygenerowanie produktów/ usług/ technologii/ własności intelektualnych w rosnących obszarach, które mogą stanowić substytut lub bezpośrednią konkurencję dla oferty korporacji),
 • wykorzystać w pełni potencjał swoich pracowników, lepsze wykorzystanie potencjału pracowników poprzez pomoc w rozwoju ich inicjatyw,
 • pozyskać nowe talenty (praca w korporacji cieszy się mieszanymi opiniami, otwarcie się na startupy może doprowadzić do sytuacji, gdy część zespołów startupowych dołączy w szeregi pracowników, czego wielu by nie zrobiło, ze względu na popularny obraz korporacji jako miejsca mała atrakcyjnego dla przedsiębiorczych osób.

3. Elementy udanej współpracy korporacja - startup

Czyli co menedżer korpo powinien zrobić, by doprowadzić do udanej współpracy ze startupami:

 • stworzyć mieszane zespoły z najlepszych pracowników korpo i startupów,
 • udostępnić miejsce do współpracy,
 • dbać o długofalową współpracę korpo ze środowiskiem startupowym (stowarzyszenia, grupy nieformalne, uczelnie - inaczej: branżunia),
 • zminimalizować procedury i formalności,
 • udostępnić zasoby organizacji,
 • pamiętać o szkoleniach (dla pracowników korporacji ze startupów, dla startupowców o korporacji, jej zasobach, potrzeba, kulturze itp.).

4. Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim

Branża startupowa jest dosyć odporna na sztywne planowanie powyżej jednego kwartału. W świecie startupowym, raczej musisz się pogodzić, że odchylenia w przychodach, kosztach czy innych kejpijajach będą kilka razy wyższe niż kilku-kilkunasto procentowe wartości, do których może przyzwyczajać duża, przewidywalna organizacja mająca stabilną pozycję rynkową oraz sprawdzone procesy i procedury.

Tak wysoka zmienność nie zwolni nikogo z samego procesu planowania! Bez tego szybko powstanie konkretny bajzel!

5. Ustal pętle uczenia się

Zadbaj o to by udrożnić przepływ wiedzy i doświadczeń od zespołów współpracujących ze startupami do reszty organizacji. Oczywiście mówimy o rzeczach ważnych, a nie o “ploteczkach z branży” czy liście najfajniejszych imprez branżowych. Współpraca ze startupami zawsze charekteryzować się będzie wysokim czynnikiem ryzyka, a nauka i wymiana doświadczeń to najważniejsza z puli pewnych rzeczy, które będą miały miejsce na styku korporacja - startup, wykorzystaj więc każdy gram! 

Korporacje muszą być bardziej elastyczne i dynamiczne by się rozwijać i przetrwać. Współpraca ze startupami stwarza możliwość na wykorzystanie szans, zaadresowanie ryzyk, zwiększenie zaangażowanie pracowników oraz przyciągnięcie talentów.

Współpraca korporacji ze startupami to jednak wejście na nowe pole działań, obszar który ciężko ustandaryzować, czy narzucić sztywne procedury. Współpraca korporacji ze startupami wymaga odpowiednich kadr, środków ale przede wszystkim wizji i strategii. Tylko korporacje, które będą umiały się nawiązać współpracę ze startupami mogą spać spokojnie o swój rozwój, ale i o swoje istnienie. Warto podjąć wysiłek współpracy.

Interesujesz się startupami? Szukasz ciekawych materiałów wraz z komentarzem doświadczonej osoby z branży? Zapisz się na mój bezpłatny newsletter - http://bit.ly/Bartlomiej_Postek_Newsletter.

Bartłomiej Postek

Założyciel m.in. Funmedia, Lerni oraz stowarzyszenia Startup Founders

Zdobywca tytułu Startup Roku w 2014.