Jak Kraków wspiera startupy? Stworzył Klaster na Zabłociu

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Startupy przyniosą wzrost „eksportu ekonomicznego” Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczej, który powstał przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Z tej inicjatywy UMK jest najbardziej dumny i to ona wspiera krakowskich startupowców. Co jeszcze miasto robi dla przedsiębiorców pracujących w Krakowie?

Na zdjęciu: jeden z projektów rewitalizacji Klastra Zabłocie 20.22. Autorzy projektu: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek i Ewelina Siestrzewitowska | fot. Urząd Miasta Krakowa

– Zabłocie to fragment Krakowa, który w ostatnich latach jest areną dynamicznych i radykalnych przekształceń – dawna dzielnica przemysłowa zaczęła tętnić nowym, własnym życiem, buduje się nowa, lokalna społeczność. Towarzyszy temu postępujący proces przekształcenia poprzemysłowego obszaru w wielowymiarową i wielofunkcyjną przestrzeń miejską – mówi Maciej Grzyb, Dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta Kraków.

Jednym z ciekawszych działań UMK było utworzenie Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczej. – Ulokowanie na terenie Klastra 18 przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju i startupów (szacunkowo będzie to ok. 89 użytkowników), oznacza pośrednie stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, zwłaszcza wśród osób młodych, dobrze wykształconych – dodaje Maciej Grzyb.

Jak jeszcze Kraków pomaga początkującym przedsiębiorcom?

Promocja przedsiębiorczości wśród uczniów

W cyklu „Startupowe miasta” sprawdzamy, co urzędy polskich miast robią, by wesprzeć młodych przedsiębiorców, startupowców. Wysyłamy więc zapytania do Biur Prasowych Miast z prośbą o wykazanie działań, które podjęto w celu promocji przedsiębiorczości. Jakie działania UM Krakowa podjęło w tym roku w celu promocji przedsiębiorczości?

Na początek zaznaczmy, że wszelkie działania służące wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie podporządkowane są Krakowskiemu Programowi Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, który zawiera kompleksowe zapisy. Podlegają im wszystkie wydziały i jednostki miejskie zajmujące się działaniami związanymi z rozwojem przedsiębiorczości w Krakowie.

Program jest stale monitorowany – jego realizatorzy co roku składają dokładne sprawozdania z jego realizacji. Pomaga to w aktualizowaniu Programu, oraz dostosowywaniu go do bieżących potrzeb – mówi Dyrektor Biura Prasowego UMK. Dodaje, że istnieje także inny program, dedykowany konkretnym branżom. To Program gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Przedsiębiorcy z branż należących do Programu (np. piekarze i cukiernicy działający poza sieciami, antykwariusze, księgarze działający poza sieciami, witrażyści) mają szansę ubiegać się o lokale miejskie w przetargach celowych a także korzystać z możliwie najniższych stawek czynszowych przy użytkowaniu lokali miejskich.

Kolejnym sposobem na wsparcie przedsiębiorczych mieszkańców Krakowa jest organizacja konkursu „Mój Pierwszy Biznes”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym przewidziane są nagrody pieniężne. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz oddziaływanie na kreatywne myślenie.

Polska i Ukraina

Trzecim działaniem, o którym dowiedzieliśmy się z Urzędu Miasta Krakowa, jest realizacja projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt „Growing Internationally – Krakow`s Economy on the Rise” w zakresie wspierania przedsiębiorczości koncentruje się na wyjazdach firm małopolskich na Ukrainę oraz przyjeździe firm ukraińskich do Krakowa.

– Po pierwszej misji wyjazdowej firm małopolskich do Kijowa wiemy, że jest to dobra forma promocji przedsiębiorczości – otrzymaliśmy pozytywną informację zwrotną, niektóre firmy nawiązały kontakty, dzięki którym nastąpi eksport towarów – komentuje Maciej Grzyb z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dodaje, że to nie koniec działań Miasta Krakowa na rzecz startupów.

W Krakowie działa także projekt CERIecon, w którym Miasto Kraków jest partnerem a liderem jest instytucja z Wiednia (partnerzy pochodzą również z Czech, Słowacji, Niemiec, Włoch oraz Chorwacji). Projekt ma aktywizować młodych ludzi do zakładania własnych firm/startupów. Jego głównym celem jest przeszkolenie grupy kilkunastu startupów w trzech turach. Projekt realizowany będzie do roku 2019.

Piątym działaniem jest startKRKup – Krakowski Tydzień Startupów. Jest to tygodniowe wydarzenie, w tym roku odbywające się od 23 do 29 października. Jest to prawie 30 wydarzeń o różnorodnej tematyce chcący poznać możliwości funkcjonowania na rynku, wzbogacić swoją wiedzę, uczestniczyć w szkoleniach czy warsztatach o tematyce związanej zarówno z prawem jak i technologiami. 

Gdzie mieszkańcy Krakowa mogą szukać pomocy w rozwijaniu swoich firm? – Głównym miejscem jest Punkt Obsługi Przedsiębiorców, który załatwia wszelkie formalności związane z działalności gospodarczą. W urzędzie miasta funkcjonuje również Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które dysponuje wiedzą na temat dostępnych możliwości rozwoju – mówi Maciej Grzyb.

Kraków jako drugie największe miasto w Polsce pod względem społeczności startupowej posiada również organizacje działające poza urzędem, lecz z nim współpracujące. – Przykładem takiej organizacji jest OMGKRK, która stanowi dobry przykład animatora sceny strtupowej w naszym mieście – dodaje.

Plany Krakowa

Miasto w najbliższych latach skupi się na bieżącej działalności oraz kontynuowaniu działań. – Gmina Miejska jest ograniczona ramami ustawy o samorządzie i nie ma możliwości wspierania firm bezpośrednio, może natomiast być jednym z elementów wspomagających żywą, i ciągle zmieniająca się rzeczywistość gospodarczą, zwłaszcza w kontekście współpracy ze startupami – mówi Dyrektor Biura Prasowego UMK.

– Nie można zapomnieć o Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa, który w wielu kwestiach porusza także kwestie przedsiębiorczości. Dla przykładu – bardzo interesującym i rozwojowym projektem jest jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22 w celu utworzenia Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych – dodaje. 

A Wy? Jak oceniacie wsparcie Urzędu Miasta Krakowa? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach.