Jak rozliczyć dotację z Urzędu Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej?

Dodane: 12.07.2017

Karolina Szopa

Udostępnij:

Dotacja z Urzędu Pracy na założenie firmy to wsparcie dla osób mających plan na biznes i chcących spróbować swoich sił w danej branży. Warto się o nią starać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż jest to bezzwrotna pomoc finansowana ze środków budżetu państwa.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pl.depositphotos.com

Czy każdy może starać się o dotację z Urzędu Pracy na otwarcie własnej firmy?

O otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą wnioskować osoby spełniające określone kryteria. Podstawowym warunkiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy przez co najmniej 3 miesiące. Osoba starająca się o dotację nie mogła odmówić we wcześniejszym okresie (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy oraz podejmowała szkolenia i staże, na które została skierowana. Wszystkie warunki konieczne do spełnienia dostępne są na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Pracy. Decyzja w sprawie przyznania dotacji wydawana jest w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Jak otrzymać dotację z Urzędu Pracy na założenie własnej firmy? Jakie są najczęstsze pytania przedsiębiorców w tym temacie? Podpowiada doradca podatkowy:

Na co może być przeznaczona dotacja?

Dotacja z Urzędu Pracy może zostać przeznaczona tylko na określone inwestycje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są to m.in. środki trwałe (maszyny, urządzenia, narzędzia) niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej czy usługi związane z promocją i reklamą firmy.

Dostępny jest również katalog wydatków wykluczonych z finansowania w ramach dotacji z Urzędu Pracy np. zakup lokalu, gruntu oraz pokrycie zobowiązań z tytułu składek ZUS, wynagrodzeń pracowników czy zapłata bieżących rachunków firmowych.

Zakup środków transportu sfinansowanego z dotacji będzie możliwy tylko z pieniędzy pozyskanych z niektórych urzędów.

Jak rozliczyć dotację z Urzędu Pracy?

Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej trzeba zwrócić szczególną uwagę na jej odpowiednie udokumentowanie i rozliczenie. Obowiązują wytyczne, których trzeba przestrzegać. Przede wszystkim warto pamiętać, że dotacja z Urzędu Pracy nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, nie wykazujemy jej zatem w KPiR.

Osoba prowadząca działalność kupując środki trwałe sfinansowane z dotacji z Urzędu Pracy powinna pamiętać o tym, że nie należy ujmować odpisów amortyzacyjnych jako kosztu uzyskania przychodów. Jeżeli jednak dany środek trwały został częściowo sfinansowany z dotacji, a w pozostałej części z własnych pieniędzy to jest możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do części zakupu składnika majątku pokrytego ze środków przedsiębiorcy.

Wydatki, które nie są zaliczane do środków trwałych mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że zakup wyposażenia o wartości nie przekraczającej 3 500 zł czy towarów i materiałów, sfinansowane ze środków z dotacji otrzymanej z urzędu pracy pomniejszy nasz podatek dochodowy do zapłaty.

Dotacja z Urzędu Pracy a VAT

Kwestia podatku VAT powinna zostać uregulowana w umowie o przyznaniu dotacji. Najczęściej w przypadku odliczenia VAT od zakupów sfinansowanych ze środków pozyskanych z Urzędu Pracy konieczny będzie zwrot kwoty podatku do właściwego Urzędu Pracy. Możliwe jest także nie odliczanie tego podatku, co wiąże się z mniejszą ilością formalności, gdyż nie będziemy zobowiązani do oddawania części pozyskanych pieniędzy. O rezygnacji z odliczenia VAT należy powiadomić Urząd Pracy.

Niezależnie od tego, czy korzystamy z odliczenia VAT czy z tego prawa rezygnujemy w odniesieniu do zakupów sfinansowanych z dotacji, w kosztach podatkowych ująć możemy jedynie wartość netto. Rezygnacja z prawa do odliczenia podatku VAT nie stanowi bowiem podstawy do ujęcia w kosztach podatkowych tej części VAT.

Czy w każdym Urzędzie Pracy obowiązują te same warunki dotyczące dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej?

Uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy może się różnić w zależności od miejsca składania wniosku. Inne mogą obowiązywać warunki do spełnienia, aby móc starać się o dotację, wytyczne dotyczące zakupów możliwych do sfinansowania z tych środków czy też odmienne zapisy zawarte w umowie w odniesieniu do możliwości odliczenia podatku VAT. W związku z tym każdy początkujący przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Pracy powinien szczegółowo zapoznać się z zapisami w umowie i na tej podstawie rozliczyć dotację.

Karolina Szopa

Absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej. W inFakcie od 2015 roku pełni funkcję doradcy ds. księgowości. Zajmuje się również pisaniem artykułów o tematyce księgowej, publikowanych na blogu dla przedsiębiorców inFakt.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem