Jak windykuje się należności w Niemczech

Dodane: 10.06.2015

Adriana Grau

Udostępnij:

Przedsiębiorcy często znajdują się w sytuacji, w której kontrahenci nie wywiązują się ze swoich finansowych zobowiązań. Schemat takich zachowań zazwyczaj jest podobny. Na początku pojawiają się opóźnienia w płatności faktur, następnie usługobiorcy powołują się na wady w świadczeniu.

Tymi sposobami liczą na obniżenie wysokości wynagrodzenia za usługę, by wreszcie całkowicie wstrzymać płatności. Rozwiązanie tej kwestii jest bolączką wielu przedsiębiorców, gdyż brak płynności negatywnie oddziałuje na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Na ratunek przychodzi skuteczna windykacja należności. Możemy ją wykonać na dwa sposoby.

Jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec, to, o ile odsetek terminowych płatności należy do najwyższych w Europie, o tyle zwłaszcza w ostatnich latach zaobserwować można mało optymistyczną tendecję do wzrostu liczby nieodzyskanych wierzytelności. Powoduje to, że coraz częściej konieczne staje się skorzystanie z usług adwokata lub firmy świadczącej usługi windykacyjne, gdyż klasyczne wysyłanie wezwań do zapłaty czy ujawnianie informacji o długu w rejestrze, rzadko kiedy przynosi oczekiwany efekt.

Nie zwlekaj – windykuj!

Problemy z odzyskiwaniem należności za usługi świadczone na terenie Niemiec ma wiele polskich przedsiębiorców. Niestety stosunkowo często zdarza się, iż klienci zwlekają z podjęciem odpowiednich kroków prawnych, co tylko utrudnia późniejszą windykację. W przypadku opóźnień i braku porozumienia w przedmiocie płatności, nie należy zbyt długo zwlekać, gdyż zmniejsza to prawdopodobieństwo powodzenia procesu windykacji. Wierzyciel może skorzystać zarówno z usług firm windykacyjnych, jak i wyspecjalizowanego niemieckiego adwokata.

Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie, wiąże się oczywiście z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Warto jednak podkreślić, że większości spraw dotyczących odzyskania należności i tak nie udaje się załatwić polubownie, a wierzytelność odzyskiwana jest na drodze sądowej. Wbrew pozorom usługi firm windykacyjnych nie są wcale tańsze niż od adwokacich, ponieważ są one niejako zmuszone do dalszego outsourcingu usługi i zlecenia przeprowadzenia sprawy sądowej adwokatowi.

Windykację przeprowadza się zarówno w trybie polubownym, jak i sądowym. Jak wygląda odzyskanie dłużnych pieniędzy w trybie pozasądowym (tzw. “polubownym”)?

Windykacja polubowna

Najpierw należy sprawdzić w rejestrze dłużników zdolność dłużnika do uiszczenia należności i czy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, co do jego osoby. Następnie wzywa się dłużnika pisemnie oraz ustnie do zapłaty należności. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacić całej należności na raz, to dłużnikowi może zostać zaoferowana umowa o płacenie należności w ratach, oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody wierzyciela na takie rozwiązanie. W takim przypadku kancelaria adwokacka może kontrolować, czy raty zostały wpłacone, a jeśli tak, czy zostały wpłacone terminowo.

Windykacja sądowa

W przypadku, gdy windykacja należności na drodze pozasądowej nie odniesie oczekiwanego skutku, można skierować sprawę na drogę sądową. W odniesieniu do roszczeń niezakwestionowanych wnosi się najpierw pozew w postępowaniu upominawczym. Dzięki tej procedurze można w stosunkowo krótkim czasie uzyskać tytuł egzekucyjny, za pomocą którego może zostać wszczęta procedura egzekucyjna, jeżeli dłużnik dobrowolnie nie zapłaci przedtem zasądzonej należności.

Jednakże jeśli dłużnik w ramach tego postępowania złoży sprzeciw, dochodzi wtedy do zwykłego postępowania sądowego. W tym postępowaniu zasadność roszczenia musi zostać udowodniona, np. dokumentami lub zeznaniami świadków. Postępowanie takie kończy się wydaniem wyroku stanowiącego tytuł egzekucyjny. Na podstawie takiego tytułu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, wszczyna się postępowanie egzekucyjne, składając odpowiedni wniosek do organów egzekucyjnych.

Zapobiegaj, a nie lecz

Z roku na rok wzrasta liczba osób borykających się z windykacją należności. Dlatego warto zawsze dołożyć odpowiednich starań jeszcze przed samym zawarciem umowy handlowej. Weryfikacja potencjalnego kontrahenta oraz proste czynności takie jak np. sprawdzenie, czy nie widnieje on na liście dłużników niewypłacalnych i czy forma prawna przedsiębiorstwa dłużnika nie będzie dużym utrudnieniem w wypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej, mogą bowiem okazać się kluczowe w późniejszym dochodzeniu należnych Państwu kwot.

Ponadto prawidłowo sporządzona umowa, która zakreśla prawa i obowiązki obu stron oraz zawiera klauzule zabezpieczające interesy wierzyciela, zwiększa bezpieczeństwo wierzyciela w zakresie uzyskiwania należności. Natomiast w trakcie wykonywania umowy należy zachować czujność i monitorować sytuację finansową dłużnika. Jeżeli jednak zaległości ze strony dłużnika już powstały, to warto nie zwlekać i skontaktować się z niemiecką kancelarią adwokacką posiadającą doświadczenie w zakresie windykacji należności, aby uzyskać profesjonalną obsługę oraz szybko i skutecznie odzyskać swoje należności.

Adriana Grau

LL.M. GRAU Rechtsanwälte LLP

Certyfikowany adwokat-specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa handlowego i prawa spółek oraz tłumacz przysięgły języka polskiego. Członek zarządu Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV) od roku 2008 do 2012, członek stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (GRUR), członek Izby Adwokackiej w Hamburgu Tłumacz przysięgły języka polskiego w Hamburgu. 

Zdjęcie główne artykułu stocksnap.io/author/636

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem