Jaka będzie Prosta Spółka Akcyjna?

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Wczoraj zakończyły się prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju pre-konsultacje dotyczące koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), w których Startup Poland przedstawiło swoje stanowisko – możecie jest przeczytać tutaj.

PSA to nowy typ spółki kapitałowej, której potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Ministerstwo dostrzegło na podstawie analizy otoczenia prawnego, nie tylko startupów działających w Polsce, ale wszystkich przedsiębiorców związanych z innowacjami. Nazwę “Prosta Spółka Akcyjna” wybraliście sami, w prowadzonych przez nas kilka tygodni temu konsultacjach. Z Wami również konsultowaliśmy przedstawioną przez Ministerstwo koncepcję PSA, a nasze stanowisko na temat nowej spółki kapitałowej przygotowaliśmy w oparciu o wyniki tych konsultacji.

Z zebranych przez Startup Poland opinii wyłania się przede wszystkim postulat stworzenia “prostej” spółki, której realia funkcjonowania będą adekwatne do jej nazwy. Jak wielokrotnie powtarzaliście “prosta spółka akcyjna ma być rzeczywiście prosta”. Sama idea wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej ułatawiającej rozwój przedsięwzięcia opartego na innowacjachoceniana jest pozytywnie, ale towarzyszą jej obawy zbytniego przeregulowania i stworzenia “hybrydy” prawnej. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pracy uda się temu zapobiec i PSA faktycznie będzie odpowiedzią na problemy ograniczające rozwój startupów w Polsce, takie jak trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, w pozyskiwaniu kapitału, czy likwidacji w razie niepowodzenia przedsięwzięcia.

Wielokrotnie  przedstawione przez Was opinie na temat konkretnych kwestii dotyczących PSA były zróżnicowane podobnie jak uzasadniająca je argumentacja, co pokazuje jak dużym wyzwaniem będzie stworzenie korzystnych dla startupów regulacji prawnych w zakresie PSA optymalnych dla realizowania działalności w formie startupu.

Na przykład założenia dotyczące obniżenia kapitału zakładowego i ustawienia go w PSA na poziomie 1 zł z jednej strony wzbudzały Wasz entuzjazm, z drugiej pojawiły się obawy o utratę funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego. RóżnieOdmiennie oceniany był też pomysł nadania radzie nadzorczej fakultatywnego charakteru – odnotowaliśmy tu postulaty dotyczące utrzymania tego organu w PSA jako organu obligatoryjnego.

Najbardziej chyba pozytywnie zostało ocenione przedstawione przez Ministerstwo założenie przydzielania akcji pracownikom PSA – jak zresztą pamiętacie, możliwość tworzenia przez spółki tzw. “option pool”, czyli puli akcji w celu późniejszego przekazania ich pracownikom, pojawiała się wielokrotnie wśród postulatów Startup Poland zmierzających do usprawnienia ekosystemu funkcjonowania startupów w Polsce, począwszy od wskazania jej wśród nowoczesnych mechanizmów inwestycyjnych w naszej Deklaracji Programowej.

Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Jesteśmy dopiero na etapie pre-konsultacji założeń do PSA, które nie są propozycjami konkretnych przepisów prawnych, a jedynie analizą koncepcji na temat nowej spółki kapitałowej. Mamy nadzieję, że przekazane do Ministerstwa Rozwoju stanowisko Startup Poland prezentującepokazujące Wasze opinie, w tym również te odmienne, na temat poszczególnych elementów PSA będzie punktem wyjścia dla dalszej debaty nad nową spółką kapitałową. Kluczowe dla sprawnego korzystania z PSA będzie stworzenie właściwych regulacji prawnych, służących jej wykorzystaniu przez startupy w praktyce.

Dobrą okazją do dalszej, wspólnej pracy nad PSA są planowane przez Ministerstwo Rozwoju debaty na temat PSA z udziałem inwestorów, praktyków obsługujących startupy oraz przedstawicieli nauki prawa handlowego w dniach 3, 10 oraz 17 sierpnia br. o godz. 17:00 w gmachu Ministerstwa Rozwoju. W charakterze publiczności w tych debatach może wziąć udział każda osoba zainteresowana. MR prosi tylko o wcześniejsze zgłoszenie obecności przez zainteresowane osoby poprzez kontakt z sekretariatem Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 693-58-14.

fot. pixabay.com