Jakie patenty gospodarki niskoemisyjnej są na fali wzrostowej, a których liczba spada? Raport EPO i IEA

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Jakie patenty gospodarki niskoemisyjnej są na fali wzrostowej, a których liczba spada? Raport EPO i IEA

Udostępnij:

Najnowszy raport Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) „Patents and Energy transition” pokazuje istotne zmiany w światowych trendach innowacji w energetyce.

Opublikowany w kwietniu raport EPO i IEA wskazuje, że liczba patentów w zielone innowacje rośnie, natomiast w technologie dla paliw kopalnych spada i dla tych ostatnich jest to bezprecedensowy, trwający już cztery lata spadek – nienotowany od czasów II wojny światowej.

Spadek tempa wzrostu dla LCE

Nie jest to jednak wzrost zgodny z oczekiwaniami ekspertów sprzed kilku lat: średni roczny wzrost liczby patentów w zakresie energetyki niskoemisyjnej (LCE – Low Carbon Energy), 3,3% od 2017 roku, jest wyraźnie niższy niż 12.5% wzrost w latach 2000-2013. Raport wskazuje, że takie tempo przyrostu innowacyjnych pomysłów jest zbyt niskie dla osiągnięcia celów zerowej emisyjności w roku 2050.

Tylko 17% patentów na technologie OZE

60% wszystkich patentów w dziale low carbon energy stanowią te związane ze zmianą stosowanego paliwa i efektywnością energetyczną. Spada natomiast liczba patentów związanych z energiami odnawialnymi. Jak przeczytamy w raporcie:

„Innowacje w zakresie LCE obecnie nie są napędzane przez technologie wytwarzania energii, ale poprzez te do zastosowania u końcowego odbiorcy oraz innowacje w przełomowe technologie. Są to przede wszystkim te związane z bateriami, wodorem, smart grid, wychwytywaniem oraz magazynowaniem dwutlenku węgla”.

a także:

„Pomimo przyciągania uwagi mediów, OZE i inne technologie wytwarzania niskoemisyjnego energii stanowią tylko 17% wszystkich patentów LCE w roku 2019. Liczba patentów w tym zakresie spada stale od roku 20212, w przeciwieństwie do obserwowanych we wcześniejszej dekadzie szybkich wzrostów”.

Patenty Unii OZE stoją

Jak wynika z raportu, najwięcej patentów jest zgłaszanych w zakresie OZE, technologiach spadkowych w ujęciu globalnym. Unijni innowatorzy stawiają również na technologie LCE dla lotnictwa i kolei. Patrząc na statystyki dla całego świata Japonia jest na pierwszym miejscu pod względem zgłaszanych patentów LCE (25%), kolejne są Stany Zjednoczone (20%):

Kraje z największą liczbą patentów w zakresie LCE globalnie, Raport EPO

Pełen raport dostępny na stronie EPO, pod tym linkiem.