Jakie trendy kluczowe w polskim sektorze chemicznym? Podsumowanie VIII Kongresu Polska Chemia

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Jakie trendy kluczowe w polskim sektorze chemicznym? Podsumowanie VIII Kongresu Polska Chemia

Udostępnij:

Największe wydarzenie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, już za nami! VIII Kongres Polska Chemia koncentrował się wokół tematów takich jak zielona transformacja, rozwój, bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiego sektora chemicznego.

Partnerem strategicznym wydarzenia była Grupa Orlen i Grupa Azoty. Transmitowane na żywo w nowoczesnej formule telewizji online wydarzenie odbyło się 16 czerwca i trwało dziewięć godzin. Zapis wideo Kongresu Polska Chemia znajdziecie pod tym linkiem.

#CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI – strategiczna i niezbędna

– Obecnie trudno wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek celów gospodarczych bez sektora chemicznego. Hasło tegorocznego Kongresu – #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI – nabiera szczególnego znaczenia. Czas pokazać, że chemia jest wszędzie, że to ona tworzy lepsze jutro. To ona będzie kluczowa w realizacji założeń transformacji ekologicznej, przed którą stoi cała Europa. Pora zrozumieć, że przyszłość bez niej, bez jej rozwiązań i produktów… po prostu nie istnieje – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) podsumowuje najważniejsze wydarzenie branży chemicznej.

Premier Jarosław Gowin, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, był jednym z gości specjalnych tegorocznej edycji Kongresu. Premier przypomniał, iż branża chemiczna odgrywa strategiczną rolę, nie tylko ze względu na liczbę przedsiębiorstw, czy znaczący udział w produkcji sprzedanej przemysłu, lecz przede wszystkim dlatego, że stanowi ona horyzontalne wsparcie dla innych sektorów. Zdaniem premiera to Polska Chemia odegra istotną rolę w odbudowie i transformacji krajowej gospodarki po pandemii.

Przegląd zagadnień VIII Kongresu Polska Chemia

Program Kongresu, jak co roku, był niezwykle obszerny i uwzględniał aktualne trendy oraz wyzwania, przed którymi stoi cały polski przemysł chemiczny. W trakcie wydarzenia zorganizowano trzy debaty strategiczne, trzynaście paneli dyskusyjnych oraz szesnaście rozmów z ekspertami i gośćmi specjalnymi z administracji krajowej i europejskiej, organizacji branżowych oraz firm. W ramach Kongresu odbyły się trzy bloki tematyczne.

Zielona transformacja

W ramach pierwszego bloku tematycznego, zatytułowanego „Zielona transformacja”, paneliści dyskutowali o znaczeniu najbardziej rozpowszechnionego pierwiastka we wszechświecie w dążeniu do zeroemisyjnej przyszłości, a także o tym, jaką rolę Polska – jako trzeci europejski producent wodoru – powinna odegrać w zmianie postrzegania alternatywnych źródeł energii. Bardzo ważnym tematem rozmów był też model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – eksperci debatowali o rozwoju recyklingu chemicznego oraz o działaniach podejmowanych przez branżę w kontekście odpowiedzialności środowiskowej. Kolejnym istotnym elementem był obszar zrównoważonej chemii i najbliższych wyzwań dla sektora, związanych z wpływem unijnej Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów. Podczas pierwszego bloku tematycznego Kongresu prelegenci rozmawiali również o roli Polskiej Chemii w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań pod kątem niskoemisyjnego transportu.

Rozwój i postęp cywilizacyjny

Drugi spośród bloków tematycznych o nazwie „Rozwój i postęp cywilizacyjny”, podkreślał ważne założenie, że to chemia stanowi napęd rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego nowoczesnego społeczeństwa. Dyskutowano także o znaczeniu nowych inwestycji i ich wpływie na konkurencyjność branży, jak również o tym, co jest niezbędne, aby działania inwestycyjne mogły być skutecznie realizowane. Niezwykle istotnym punktem bloku były rozmowy o rozwiązaniach 4.0 w przemyśle chemicznym w kontekście roli nowoczesnych technologii w opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania przedsiębiorstw. Paneliści zastanawiali się, czego potrzebują firmy, aby rozwijać technologie 4.0, a także, jakie konkretne cyfrowe rozwiązania pomogą realizować firmowe cele. Powyższe zagadnienia analizowano w kontekście innowacyjności całego sektora chemicznego.

Bezpieczeństwo i konkurencyjność Polskiej Chemii

Przedmiotem rozmów ostatniego bloku pt. „Bezpieczeństwo i konkurencyjność Polskiej Chemii” były m.in. wyzwania związane z koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do przewag konkurencyjnych Polskiej Chemii. Zaproszeni goście dyskutowali o tym, czy „zielone” cele stawiane przed branżą chemiczną mogą być szansą na jej rozwój, jak również o tym, co jest potrzebne, aby konkurencyjność firm chemicznych została utrzymana, a w dalszej kolejności wzmocniona. Prelegenci rozmawiali na temat tego, jakie technologie mogą być skutecznym narzędziem do realizacji celów EZŁ, a także, które z nich są już dostępne, a które dopiero będą rozwijane. Blok zamknęła dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym w kontekście stabilności branży. Eksperci poruszyli kwestie związane z bezpiecznym przejściem transformacji energetycznej oraz wartymi uwagi rozwiązaniami na poszczególnych jej etapach. Omawiano również istotny temat radzenia sobie z bezpieczeństwem energetycznym kraju w naszym miksie energetycznym.