JR HOLDING ASI S.A. zainwestuje co najmniej 0,5 mln zł w genXone

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

JR HOLDING ASI S.A. zainwestuje co najmniej 0,5 mln zł w genXone

Udostępnij:

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., podpisała porozumienie inwestycyjne, zgodnie z którym zainwestuje co najmniej 0,5 mln zł w spółkę genXone. Podmiot ten działa w branży biotechnologicznej i zamierza prowadzić badania mogące okazać się bardzo istotne w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2.

Emitent poinformował o podpisaniu porozumienia inwestycyjnego z notowaną na rynku NewConnect spółką MEDCAMP S.A. oraz z genXone S.A. Spółki uzgodniły, że wykorzystają swoją wiedzę oraz doświadczenie w celu wspólnego inwestowania w podmioty działające na rynku medycznym, oraz biotechnologicznym, przede wszystkim opracowujące projekty związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (Covid-19). JR HOLDING ASI S.A. zobowiązała się do objęcia akcji nowej emisji genXone za kwotę w wysokości co najmniej 500.000 zł. Środki pozyskane przez ten podmiot zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, m.in. na badania związane z koronawirusem.

Z kolei MEDCAMP S.A. zamierza współfinansować projekt genXone polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS-CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów w celu umożliwienia śledzenia poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów przez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowania źródeł zakażenia oraz opracowania charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. bardzo dobrze ocenia perspektywy nowego biotechnologicznego projektu.

Zdecydowaliśmy na inwestycję w genXone S.A., ponieważ podmiot ten działa w bardzo perspektywicznej i ważnej w dzisiejszych czasach branży, czyli biotechnologii. Spółka ta posiada ogromny potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny do wykonywania badań w zakresie charakterystyki koronawirusa SARS-CoV-2, a ich wyniki mogą przyczynić się do przyśpieszenia prac nad szczepionką oraz lekiem na COVID-19. Z kolei Laboratorium Diagnostyki Molekularnej należące do genXone S.A. zostało wpisane przez Ministerstwo Zdrowia na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, dzięki czemu spółka ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

JR HOLDING ASI S.A. kupił akcje MEDCAMP S.A.

JR HOLDING ASI S.A. dokonała również nabycia 5.000.000 akcji MEDCAMP S.A. i stała się głównym akcjonariuszem tej spółki. Emitent posiada obecnie 7.620.000 akcji tego podmiotu, które stanowiących 29,14% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. MEDCAMP S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od 2007 r., która zajmuje się realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki.

 Inwestycja w MEDCAMP S.A. wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Obecnie jesteśmy największym akcjonariuszem tej spółki. Razem z tym podmiotem zamierzamy inwestować w projekty medyczne oraz biotechnologiczne, czego potwierdzeniem jest np. podpisane porozumienie inwestycyjne z genXone. Liczę na bardzo dobrą współpracę i wspólne realizowanie kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych zakończył Prezes Ciszewski.

Portfel inwestycyjny JR HOLDING ASI S.A.

Portfel inwestycyjny JR HOLDING ASI S.A. cechuje duża dywersyfikacja, która powinna umożliwić odporność na zmiany rynkowe. Jedną ze spółek portfelowych jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy S.A. będąca liderem na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce. JR HOLDING ASI S.A. jest także największym akcjonariuszem Setanta S.A. spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES Sp. z o.o.

Kolejnym podmiotem portfelowym jest notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych ONE MORE LEVEL S.A., pracujący aktualnie nad swoją największą produkcją grą „Ghostrunner”. W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajduje się również notowana na rynku NewConnect spółka Thunderbolt S.A., która buduje globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com, na której zamieszczane będą nagrania z największymi światowymi gwiazdami tenisa ziemnego.

JR HOLDING ASI S.A. posiada też pakiet akcji Premium Fund S.A. z rynku NewConnect, która nabyła 100% udziałów Mousetrap Games Sp. z o.o. działającej w branży gier mobilnych. Z kolei spółka portfelowa, notowana na rynku NewConnect, Synerga.fund S.A. posiada 8% udziałów w spółce ALL IN! GAMES Sp. z o.o. oraz ma odpowiadać za marketing i skalowanie terapii na świecie, a także budowę globalnej marki. Przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego jest realizowane w spółce Adelante Sp. z o.o., w której JR HOLDING ASI S.A. jest wiodącym inwestorem.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jego wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.