Każdy to robi, ale niewielu o tym mówi: cała prawda o pracy zdalnej

Dodane: 28.05.2018

Informacja prasowa

Udostępnij:

Wiele badań potwierdza to, że pracownicy coraz chętniej pracują zdalnie. Mimo to, nadal wielu pracodawców nie ma odpowiedniej wiedzy, procesów i narzędzi aby wprowadzić takie rozwiązanie w swojej organizacji.

Odpowiedzią na to wyzwanie edukacyjne ma być The Remote Future Summit – największa na świecie konferencja poświęcona tematowi pracy zdalnej. Konferencja odbędzie się online w dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku, każdy może do niej dołączyć.

 fot. unsplash.com 

52% Amerykanów pracuje zdalnie przynajmniej raz w tygodniu, a do 2027 roku samozatrudnieni będą stanowić ponad połowę siły roboczej w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jest w Europie, gdzie 25% pracowników deklaruje się jako „wolni strzelcy”. Nasz rodzimy rynek nie pozostaje w tyle. Ponad 75% polskich firm oferuje możliwości pracy z domu lub pracy zdalnej. Co zaskakujące, 52% polskich pracowników twierdzi, że praca zdalna jest dla nich ważniejsza niż prywatna opieka zdrowotna.
 

Czym jest, a czym nie jest praca zdalna? 

Praca zdalna polega na wykonywaniu zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą firmy, często wykonywana jest z mieszkania danego pracownika. W pracy zdalnej nie ma znaczenia czy pracownik wykonuje ją z domu, czy z kawiarni, ponieważ najważniejszy jest on i jego umiejętności, a nie miejsce pracy. Może mieć charakter regularny bądź doraźny – wszystko zależy od ustaleń pracownika z pracodawcą. W Polsce na określenie pracy zdalnej używa się również pojęcia telepraca bądź e-praca co jest wynikiem zapisu w kodeksie pracy: „Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej”.
 

Co można zyskać dzięki pracy zdalnej  

Praca zdalna przynosi korzyści zarówno szefowi jak i pracownikowi. Pracodawca decydując się na zatrudnienie pracownika zdalnego może pozyskać najlepszych ekspertów, niezależnie od ich lokalizacji. Taki typ zatrudnienia wpływa również na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem przestrzeni biurowej. Pracodawca oszczędza na kawie, wodzie, prądzie, ogrzewaniu itd. Poprzez doraźne umożliwienie pracy zdalnej np. 1 czy 2 razy w tygodniu, pracodawca może również pozytywnie wpłynąć na motywacje swoich pracowników, w tym przede wszystkim tych najmłodszych. Korzyścią pracownika jest wygoda i oszczędność czasu na dojazdy do biura.  Zakładając, że do pracy dojeżdżamy średnio godzinę, na dojazdy rocznie tracimy 200 godzin. Praca zdalna daje pracownikowi większą elastyczność jeżeli chodzi o wybór godzin pracy i bardziej komfortowe środowisko pracy. Takie warunki pracy wiele osób stymulują do lepszej wydajności i kreatywności przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.
 

Przygotuj(cie) się na pracę zdalną          

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy muszą wiedzieć jak pracować zdalnie – do takiego wniosku doszli organizatorzy konferencji. Dlatego właśnie, każdy dzień programu jest dedykowany innej grupie odbiorców. Pierwszego dnia (5.06) organizatorzy skupią się na dostarczeniu wiedzy menadżerom, który zarządzają zespołami zdalnymi i zaprezentują m.in. jak budować kulturę organizacji w przypadku zespołów rozproszonych. Drugi dzień (6.06) będzie dedykowany osobom, które już pracują zdalnie bądź chciałyby podjąć taką pracę i zastanawiają się na przykład jak zarządzać swoją efektywnością. Wydarzenie będzie miało także jeden dzień (07.06) w całości poświęcony polskim realiom i wyzwaniom stojącymi przed pracodawcami i menadżerami chcącymi pracować zdalnie. Tego dnia zostaną również zaprezentowane wyniki badań nt. pracy zdalnej przeprowadzonych z Kantar TNS. Na czwarty i ostatni dzień konferencji (08.06) zaplanowano warsztaty i symulacje, podczas których uczestnicy będą mogli przetestować nową wiedzę. Podczas konferencji będzie można wysłuchać w sumie ponad 50 ekspertów z takich firm jak chociażby Dropbox, Linkedin Learning, HAYS, SAP, Accenture, FreshMail, Asana, Etsy czy Brand24. Do wystąpień zaproszono zarówno ekspertów z Polski jak i z zagranicy.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie: www.remote-future.com/schedule/ 
Zapisy: www.remote-future.com