Kim jest współczesny freelancer

kim jest wspolczesny freelancer
Udostępnij:
Getak.pl to serwis internetowy, którego celem jest umożliwienie zleceniodawcom i fachowcom-freelancerom spotkania się w sieci i nawiązania efektywnej współpracy, chce wspólnie ze swoimi użytkownikami stworzyć aktualną definicję słowa freelancer.

Getak.pl to serwis internetowy, którego celem jest umożliwienie zleceniodawcom i fachowcom-freelancerom spotkania się w sieci i nawiązania efektywnej współpracy, chce wspólnie ze swoimi użytkownikami stworzyć aktualną definicję słowa freelancer.

„Kim jest freelancer? Co to znaczy freelancować? Kto korzysta albo kto może korzystać z „pomocy” freelancera? Co to znaczy, że jest „free”? Freelancer nazywany też „wolnym strzelcem” to niezależny fachowiec, który realizuje zadania albo projekty zlecone mu przez przedsiębiorcę, firmę czy prywatną osobę. Pracuje w takich godzinach, jakie sam sobie ustala, pracuję skąd chce – może mieszkać nawet tysiące kilometrów od swojego zleceniodawcy, bo zazwyczaj powierzone mu zadania realizuje zdalnie i kontaktuje się ze swoim „pracodawcą” drogą mailową. Najczęściej rozlicza się za efekt. Te same usługi może oferować kilku firmom czy zleceniodawcom równocześnie i równocześnie je dla nich realizować. Rozlicza się ze swoimi klientami za pomocą faktur, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą lub własną firmę, albo na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie. Jakie elementy należało by dopisać do tej listy? O to chcemy spytać samych freelancerów i wraz z nimi stworzyć definicję na miarę obecnych czasów – czasów kiedy freelancerów jest w Polsce i na całym świecie coraz większa liczba.” – proponuje Radosław Kobus, współtwórca portalu Getak.pl.

Według nieoficjalnych badań w Polsce już co piąty pracownik jest freelancerem. Niektórzy sami decydują się na tę drogę zarobkowania, innych zmusza do tego sytuacja. Wszyscy jednak, aby móc działać i zarabiać potrzebują stałego dostępu do atrakcyjnych zleceń i poważnych zleceniodawców, którzy potrafią docenić talent i zaangażowanie freelancerów w realizację powierzonych projektów. Przedsiębiorcy natomiast, szczególnie w niepewnych gospodarczo czasach, poszukują zdolnych i godnych zaufania wykonawców, którym mogą powierzyć realizację ciekawych projektów, ale których nie muszą zatrudniać na umowę o pracę, która wiąże się dla pracodawcy z dodatkowymi kosztami. Getak.pl to platforma, której celem jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między tymi grupami. Nowa definicja słowa „freelancer” stworzona zarówno przez freelancerów jak i przez przedsiębiorców, którzy na co dzień z pomocy pracujących niezależnie wykonawców korzystają, może stać się przyczynkiem do poprawienia się jakości tych kontaktów i zwiększenia ich częstotliwości.

Wszystkie informacje na temat możliwości zgłaszania swoich propozycji nowej definicji słowa freelancer znajdują się na blogu w serwisie getak.pl. Wszyscy, którzy wezmą udział w tworzeniu nowej definicji mogą równocześnie wziąć udział w konkursie, w którym twórcy getak.pl nagradzać będą najciekawsze spośród zgłoszonych propozycji.