Klub365 – aplikacja wspomagająca zarządzanie klubem sportowym

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Wystartował Klub365 – pierwsze na rynku narzędzie dedykowane dla klubów i organizacji sportowych, wspomagające zarządzanie zadaniami i efektywność pracy. Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, nie wymaga instalacji, żmudnych wdrożeo, ani kosztownych szkoleo dla użytkowników.

Wystartował Klub365 – pierwsze na rynku narzędzie dedykowane dla klubów i organizacji sportowych, wspomagające zarządzanie zadaniami i efektywność pracy. Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, nie wymaga instalacji, żmudnych wdrożeo, ani kosztownych szkoleo dla użytkowników.

Klub365 umożliwia kompleksowe zarządzanie oraz kontrolę nad realizacją zleconych zadao. Różnorodne formy powiadomieo oraz mechanizm zadao cyklicznych ściągają koniecznośd pamiętania o wszystkich zleconych pracach. Rozbudowany system raportowania połączony jest z automatycznymi powiadomieniami e-mail i sms, tak by użytkownik miał wszystko pod kontrolą bez względu na czas i miejsce.

Z biegiem czasu informacje zgromadzonych w aplikacji tworzą obszerną bazę know-how, z której korzystad można wielokrotnie oszczędzając czas i pieniądze. Oprócz tego w aplikacji Klub365 korzystad można z repozytorium przechowując i współdzieląc w nim klubowe dokumenty, oraz modułu CRM który służy do modelowania relacji z podmiotami współpracującymi z klubem.

Zgromadzone w Klub365 dane i ścisła kontrola nad wszelkimi procesami pozwala podejmowad skuteczniejsze decyzje i konsekwentnie zmierzad do realizacji zaplanowanych celów.

źródło: informacja prasowa