Komputerowe wspomaganie projektowania w Twojej firmie. Jaki program wybrać i dlaczego?

Dodane: 12.08.2021

Mam Startup

Udostępnij:

Projektowanie 3D jest niezbędne w niektórych branżach. Mimo to wiele inżynierskich dokumentacji technicznych bazuje na dwuwymiarowych rysunkach, które w zupełności wystarczają do zaprezentowania niezbędnych rzutów czy schematów. W takiej sytuacji najczęściej wybieranym przez inżynierów oprogramowaniem są systemy CAD (ang. Computer Aided Design). Znanym i chętnie używanym przy projektowaniu programem typu CAD jest AutoCAD LT firmy AUTODESK. Oprogramowanie jest rozwijane od wielu lat. Początkowo było dostępne wyłącznie jako aplikacja komputerowa. Obecnie jednak AutoCAD oferuje wiele ułatwiających pracę opcji i narzędzi.

Krótka historia CAD

Początki systemów CAD zawdzięczamy francuskiemu matematykowi i inżynierowi. Pierre Bézier od 1933 r. zatrudniony był w koncernie Renault, dla którego opisał w latach 60. ubiegłego stulecia pewien typ krzywych, wykorzystywanych następnie do projektowania nadwozi samochodów marki. Krzywe, które później nazwano krzywymi Béziera, stanowiły punkt wyjścia do opracowania przez Francuza pierwszego systemu CAD.

Z uwagi na ówczesny poziom rozwoju elektroniki, pierwsze systemy CAD wymagały dużych i drogich komputerów, dlatego ich zastosowanie ograniczało się głównie do branży militarnej, energetycznej oraz stoczniowej. Przełom nastąpił w latach 80., kiedy komputery zyskały większe moce obliczeniowe oraz niższe ceny. Stały się tym samym bardziej powszechne.

Projektowanie zaczęło się przenosić z desek kreślarskich na ekrany komputerów, a systemy CAD stały się coraz częściej i chętniej wykorzystywanymi narzędziami. Stopniowo opanowywały cały przemysł i budownictwo. Obecnie przy opracowaniu dokumentacji technicznej części maszyn i urządzeń w medycynie, archeologii, a także architekturze (szczególnie przy dużych projektach), zwykle używa się programów CAD 3D. W wielu branżach jednak wystarczające jest projektowanie dwuwymiarowe i takim właśnie odbiorcom dedykowany jest program AutoCAD LT.

AutoCAD LT – zalety subskrypcji

Program AutoCAD LT wiele lat dostępny był w formie aplikacji instalowanej bezpośrednio na dysku komputera o pewnych wymaganiach systemowych oraz technicznych. Obecnie program występuje w formie subskrypcji – do pracy z AutoCAD LT wystarczy dowolna przeglądarka internetowa. Dzięki aplikacjom webowym i mobilnym można swobodnie korzystać z oprogramowania również offline na dowolnym urządzeniu – PC, laptopie, tablecie czy smartfonie.

Przeniesienie zasobów ze stacji roboczej do chmury otworzyło nowe możliwości:

 • współdzielenie rysunków online,
 • współpracę wielu osób nad projektem w czasie rzeczywistym,
 • nanoszenie zmian na urządzeniu mobilnym na placu budowy, również w trybie offline,
 • praca na zmodyfikowanych w terenie rysunkach po powrocie do biura,
 • automatyczne aktualizacje do najnowszej wersji oprogramowania.

Subskrypcja zasobów ulokowanych na serwerach AUTODESK to nie tylko gwarancja dostępności i bezpieczeństwa, ale również brak konieczności inwestowania w droższy sprzęt komputerowy.

Kiedy i dlaczego wybrać AutoCAD LT?

Inżynierowie, którzy projektują instalacje wodne, elektryczne, teleinformatyczne, antenowe, ogrzewanie, klimatyzacje czy wentylacje, często nie potrzebują wizualizacji 3D. Dla czytelnego przedstawienia rzutów i schematów zazwyczaj wystarczająca jest prezentacja 2D, do której doskonale nadaje się program AutoCad LT.

Możliwość tworzenia rysunków dwuwymiarowych w żaden sposób nie ogranicza dostępności programu w chmurze. Co więcej, subskrypcja udostępnia pakiet wszystkich niezbędnych do projektowania 2D narzędzi. Jednocześnie AutoCAD LT jest tańszy niż subskrypcja odpowiedników umożliwiających projektowanie 3D.

Podstawowe narzędzia AutoCAD LT

Obecnie oferowana subskrypcja AutoCAD LT gwarantuje zarówno nowe możliwości oprogramowania, jak i te znane z jego wcześniejszych wersji. Wśród podstawowych funkcjonalności należy wymienić:

 • warstwy – narzędzie umożliwiające tworzenie poszczególnych elementów projektu na osobno lub wspólnie wyświetlanych planach, którym użytkownicy mogą nadawać własne nazwy. Przykładowo, architekt wprowadza rzut pomieszczeń w warstwie „rzuty”, projektant instalacji c.o. – urządzenia i instalacje w warstwie „c.o.”, elektryk – w warstwie „elektryka” itp. Każdą warstwę można wówczas wyświetlić osobno, razem ze wszystkimi istniejącymi lub w dowolnej konfiguracji. W ten sposób na jednym rzucie widoczne mogą być wszystkie instalacje, co pomaga np. w usunięciu kolizji. Można również wyświetlić tylko np. „rzuty” i „c.o.”, co daje obraz pełnej instalacji centralnego ogrzewania bez niepotrzebnych w danym momencie instalacji elektrycznych czy wodnych,
 • bloki – narzędzie, które pozwala tworzyć np. symbole wielokrotnie wykorzystywane przy projektowaniu (gniazdka elektryczne, grzejniki, zawory wody itp.),
 • opisy tekstowe – tworzenie opisów jednowierszowych i wielowierszowych w formie obiektów, wstawianie pól tekstowych w opisy. Pola tekstowe mogą być automatycznie modyfikowane przy zmianie wartości pola, np. zmieniając długość okna, w opisie automatycznie „wstawia się” nowa długość,
 • tworzenie na rysunku DWG tabel z symbolami i opisami.

Nowe funkcjonalności AutoCAD LT

Poza podstawowymi narzędziami znanymi użytkownikom z poprzednich edycji AutoCAD LT wprowadzono nowe funkcjonalności, usprawniające i przyspieszające pracę. Warto zwrócić uwagę m.in. na:

 • funkcję Ślad, która pozwala na recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG, nie wprowadzając zmian w sam rysunek,
 • okna przestawne – funkcjonalność, która umożliwia umieszczenie okien obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu,
 • zliczanie bloków – automatyczne zliczanie bloków może usprawnić kalkulację kosztów, np. jeśli potrzebujemy zliczyć wszystkie grzejniki typu A, to jeżeli wcześniej został utworzony blok Grzejniki typu A i w tej formie grzejniki wstawiane były w planie całego budynku, jednym kliknięciem myszki otrzymamy całkowitą ilość grzejników typu A w obiekcie,
 • paleta bloki – możliwość zebrania ulubionych (najczęściej używanych) bloków na jednej palecie, co przyspiesza ich wstawianie na rysunku DWG,
 • porównywanie różnych wersji rysunku bez konieczności przełączania między oknami. Pracując w danym pliku DWG i zaznaczając opcję Porównaj, po wybraniu pliku do porównania różnice wyświetlają się w pliku wyjściowym. W tym trybie można również wprowadzać zmiany, które zostaną odnotowane w obydwu plikach,
 • wyświetlanie i porównywanie kolejnych wersji tego samego rysunku, co umożliwia monitorowanie postępu prac.

Przedstawione w artykule opcje i narzędzia to zaledwie niewielka część możliwości rozbudowanego programu. AutoCAD LT doskonale sprawdza się przy projektowaniu dwuwymiarowym, oferując zarówno proste rozwiązania, łatwe do zastosowania nawet przez użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie projektowali w aplikacji, jak i skomplikowane funkcjonalności. Wdrożenie tych ostatnich wymaga zdobycia pewnego doświadczenia w pracy z programem, jednak znacznie upraszcza proces projektowania.

 

Publikacja powstała we współpracy z home.pl