Kongres POLIS 19′ już za nami

Dodane: 06.12.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

W dniach 26–27 listopada na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się Kongres POLIS ‘19 - druga edycja  wydarzenia Amicitia Foudnation o stosunkach polsko-izraelskich.

Tegoroczna konferencja poszerzyła zakres tematyczny o aspekt niemiecki. Poprzez holistyczną analizę obecnych wydarzeń polityczno-gospodarczych, organizatorzy przybliżyli publiczności możliwe drogi rozwoju wzajemnych relacji w przyszłości oraz pokazali Polskę, jako kraj dużych możliwości, przyjazny innowacjom i stwarzający odpowiednie środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej.

Żywimy ogromną nadzieję, że Kongres POLIS ‘19 przyczyni się pośrednio do poprawy stosunków polsko-izraelskich i polsko-niemieckich tak, abyśmy wszyscy okazywali wzajemne zrozumienie, i byli zdolni do prowadzenia ze sobą merytorycznych rozmów i owocnej współpracy. Taka jest rola i przyszłość młodych pokoleń, a tym samym i naszej Fundacji.

Fot.mat.pras. Amicitia Foudnation  https://www.facebook.com/Amicitia-Foundation-153600252157472/