Konkurs PARP „Granty na Eurogranty” rozstrzygnięty. Trwa nabór do nowej edycji

Dodane: 15.04.2021

Informacja prasowa

Udostępnij:

PARP podsumowuje wyniki konkursu „Granty na Eurogranty”. Firmy złożyły 210 wniosków, finalnie 55 z nich otrzymało rekomendację do dofinansowania na ponad 9 mln zł. Ruszyła już kolejna edycja konkursu, nabór wniosków pierwszej rundy potrwa do 31 maja.
Celem konkursu „Granty na Eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

W trakcie trwania naboru we wszystkich jedenastu rundach konkursu (w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.) przedsiębiorcy złożyli łącznie 210 wniosków na sumę niemal 39 mln zł. 77 z nich pochodziło z woj. mazowieckiego, zaś 133 z pozostałych województw. Finalnie do wsparcia na łączną kwotę ok. 9 mln zł rekomendowano 55 projektów – 18 z Mazowsza oraz 37 z innych województw.

Najwięcej wniosków, spośród wszystkich złożonych, dotyczyło programów: Horyzont 2020 (159), LIFE (9), COSME (7) i Kreatywna Europa (7). 28 złożonych wniosków dotyczyło innych projektów.

– Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program dotyczący badań naukowych i wspierania rozwoju innowacji. Jego budżet szacuje się na około 80 mln euro. Bardzo cieszy fakt, że polskie firmy dostrzegają jego potencjał i korzystają ze wsparcia PARP w pozyskaniu części tych środków – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Ubiegający się o grant mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Fundusze rozdzielane w ramach konkursu mają pomóc w zwiększeniu szans na pozyskanie funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa. Środki pozyskane w konkursie “Granty na Eurogranty” mogą zostać użyte do:

  • sfinansowania kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,
  • sfinansowania kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,
  • organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,
  • sfinansowania kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.

Trwa nabór wniosków w nowej edycji

Druga edycja konkursu „Granty na Eurogranty” została ogłoszona 25 lutego, a od 1 kwietnia br. można składać wnioski. Trwająca obecnie edycja konkursu „Granty na Eurogranty” została podzielona na pięć rund. Koniec pierwszej rundy przypada 31 maja. Wyniki oceny wniosków złożonych w tej rundzie będą znane najpóźniej na początku września. Nabór wniosków do ostatniej z nich zakończy się 27 stycznia 2022 roku. Niezmienna pozostaje zasada, w myśl której muszą być znane warunki konkursu organizowanego przez Komisję Europejską. Jednak lista Eurograntów jest otwarta – każdy nowy program ogłaszany przez Komisję Europejską może być przedmiotem projektu w konkursie „Granty na Eurogranty”.

Więcej informacji o trwającym konkursie: www.parp.gov.pl/granty-na-eurogranty oraz na stronach poszczególnych programów Komisji Europejskiej.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem