KPO – czy będą pieniądze dla startupów?

Dodane: 09.06.2022

Hanna Baster

Udostępnij:

Fundusz KPO w końcu bliżej niż dalej zatwierdzenia. W ubiegłym tygodniu Plan został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. Czy startupy dostaną swoją część tortu?

W ubiegłym tygodniu Krajowy Plan Odbudowy dla Polski w końcu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. Na ten moment czekaliśmy dwa lata, tj. od momentu powołania do życia nadzwyczajnego unijnego instrumentu, mającego pomóc podnieść się gospodarkom Wspólnoty po kryzysie pandemii koronawirusa – Funduszu Odbudowy.

Środki z KPO czyli ile?

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) to największy instrument w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), którego łączna wartość to 76 mld euro. Polska może otrzymać z niego 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek, które powinna wykorzystać do roku 2026 włącznie.

Ile pieniędzy na startupy i wsparcie ekosystemu?

Jak duże środki z KPO otrzymają startupy? Tego niestety jeszcze nie wiadomo, ale z pewnością ważną wskazówką jest planowany podział środków na poszczególne cele Planu:

Źródło grafiki: gov.pl

Źródło grafiki: gov.pl

Jak widzimy na powyższych grafikach, bardzo duża część zadań potrzebować będzie nowoczesnych technologii: nowych rozwiązań dla mobilności, rozwijania OZE i zmniejszania energochłonności. A to produkty, które rozwijają właśnie startupy. Ponad 60% środków zostanie przeznaczona na cele związane z zieloną i cyfrową transformacją polskiej gospodarki: 42,7% na cele klimatyczne i 20,85% na transformację cyfrową. Sporo.

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że pieniądze z KPO trafią również do startupów, jest wypowiedź Małgorzaty Suskiej, dyrektor wykonawczej Związku Firm Biotechnologicznych BioForum. Jak przeczytamy w notce prasowej Związku Firm Biotechnologicznych na temat KPO: “Działania kwalifikujące się jako niespełniające kryterium praworządności mogą zostać zakwestionowane. Chociażby w przypadku konkursów, które eliminują mocno wspierane przez politykę europejską mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z wnioskowania o granty, można się obawiać, w jaki sposób podeszłaby do rozliczenia tak realizowanych kamieni milowych Komisja Europejska wyczulona na punkcie praworządności w Polsce”.

Kiedy zobaczymy pieniądze?

W tym roku otrzymamy niecałą jedną ósmą środków, czyli 4 mld euro. Trzeba jednak przygotować się na szybkie działanie, bo aż 70% całości środków przypisanych do KPO musi zostać zakontraktowana do końca 2022 roku – podział środków będzie szybki. Kto się nie załapie, nie dostanie nic.

Jeżeli nie KPO, to co?

W rozmowie z MamStartup Maciej Polak, communications manager w PFR Ventures, wspomniał o ważnym instrumencie, którego część środków ramach KPO trafi do startupów. To Fundusz dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 o budżecie opiewającym na niebagatelne 7,9 miliarda euro. W ramach instrumentu wyróżniono cztery cele:

  1. Wsparcie dla przedsiębiorców
  2. Środowisko przyjazne innowacjom
  3. Zazielenianie przedsiębiorstw
  4. Pomoc techniczna

W ramach priorytetu “Środowisko przyjazne innowacjom” zaplanowano środki do wykorzystania stricte przez startupy i scaleupy. Wsparcie ma być realizowane w różnorodnych formach, od dotacji, poprzez instrumenty finansowe i kapitałowe po finansowanie zwrotne. Dla startupów oferowana będzie zarówno pomoc finansowa (z udziałem funduszy venture capital i aniołów biznesu) jak i w postaci know-how (akceleracje i programy post-akceleracyjne, wsparcie w wyszukiwaniu i przygotowaniu rozwiązań do komercjalizacji).

Fundusz dla Nowej Gospodarki realizowany jest w ramach Funduszu Spójności na lata 2021-27, a nie specjalnie skonstruowanego na potrzeby wzmacniania gospodarki po pandemii COVID-19 Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.