Kwartalne rozliczanie podatków. Warte uwagi?

Dodane:

Sebastian Bobrowski Sebastian Bobrowski

Udostępnij:

Podstawowym obowiązek przedsiębiorcy jest płacenie podatków. Jakich? PIT i VAT. O ile przedsiębiorcy mają możliwość zrezygnowania z rozliczania podatku VAT, o tyle ucieczka od dochodowego jest niemożliwa. Przy założeniu, oczywiście, że osiągają dochód podlegający opodatkowaniu.

Polski przedsiębiorca zazwyczaj rozlicza podatki w okresach comiesięcznych, nie zdając sobie często sprawy z możliwości sięgnięcia po kwartalny tryb naliczania i dokonywania wpłat. Czy przysługuje on każdemu? Skorzystać z niego mogą przede wszystkim:

 • mali podatnicy, czyli firmy, których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 miliona euro; 
 • osoby rozpoczynające działalność, nie prowadzące innej firmy w ciągu ostatnich 2 lat.

Terminy składania deklaracji i wpłat podatku

Jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego w przypadku wyboru kwartalnej formy rozliczeń? Przedsiębiorca dokonuje samodzielnie – albo przy pomocy dobrego księgowego – obliczenia kwoty, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego i wykonuje przelew do 20. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Zaliczki na podatek dochodowy należy zapłacić do:

 • 20. kwietnia – za kwartał I,
 • 20. lipca – za kwartał II,
 • 20. października – za kwartał III,
 • 20. stycznia kolejnego roku podatkowego – za kwartał IV.

Obecnie przedsiębiorca nie ma obowiązku składania dawnego PIT-5, wystarczające jest dokonanie wpłaty podatku dochodowego. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych , a chciałby skorzystać z kwartalnego rozliczania podatku dochodowego, obowiązuje go limit przychodów osiągniętych w minionym roku podatkowym. Jest to równowartość 25 tysięcy euro, a o planowanej zmianie należy powiadomić urząd skarbowy w terminie do 20. stycznia.

Podatek VAT rozliczany kwartalnie przedsiębiorca wpłaca do:

 • 25. kwietnia – za kwartał I, 
 • 25. lipca – za kwartał II, 
 • 25. października – za kwartał III, 
 • 25. stycznia kolejnego roku podatkowego – za kwartał IV.

I tutaj uwaga – w przeciwieństwie do podatku dochodowego, nie uniknie obowiązku składania deklaracji podatkowych, dla podatku rozliczanego miesięcznie będzie to VAT-7, dla kwartalnego VAT-7K. Deklaracje należy składać w tych samych terminach, co wpłaty podatku VAT. W 2016 roku zmieniła się właściwość miejscowa urzędów skarbowych – teraz są one takie same zarówno dla podatku dochodowego, jak i VAT.

Zalety kwartalnego rozliczania podatków

Jak wyglądają korzyści płynące z kwartalnego rozliczania podatków? Pierwszym istotnym plusem jest zminimalizowanie formalności. Deklaracje podatkowe trafią do urzędu skarbowego – w przypadku podatku VAT – tylko 4 razy w roku zamiast 12. Ma to duże znaczenie w przypadku konieczności złożenia korekt za minione okresy – dzięki takiemu trybowi rozliczania podatku można uniknąć dopłat zaliczek. Dodatkowo znacznemu zmniejszeniu ulega ilość przelewów dokonywanych na rzecz urzędu.

Przykład:

 • Styczeń – podatek do zapłaty 1000 zł
 • Luty – podatek do zapłaty 2000 zł 
 • Marzec – podatek do zapłaty 500 zł

W przypadku kwartalnego rozliczenia podatku przedsiębiorca dokonuje wpłaty jeden raz – do 25. kwietnia, w wysokości 3.500 zł.

Co stałoby się, gdyby przedsiębiorca odkrył w marcu swoją pomyłkę i uznał, że za styczeń zapłacił o 1000 zł za mało? W przypadku miesięcznego rozliczania podatku musiałby złożyć korektę deklaracji, a dodatkowo uiścić podatek z odsetkami. Przy kwartalnym rozliczeniu podatku problem nie istnieje – przedsiębiorca składa tylko jedną deklarację i dokonuje tylko jednej wpłaty – dopiero w kwietniu.

Drugą korzyścią kwartalnego rozliczania podatków jest większy wpływ na płynność finansową firmy. Rzadsze płacenie podatku daje przedsiębiorcy większą swobodę w zakresie planowania swoich wydatków. Tymczasowo zaoszczędzone kwoty można przeznaczyć na inwestycje polegające chociażby na zakupie towaru.

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT zyskuje jeszcze jedną korzyść, mianowicie dłuższy okres odliczania podatku VAT od zakupów bez konieczności uciekania się do korekt deklaracji. Zgodnie z przepisami podatek VAT z faktur kosztowych można rozliczyć w okresie przypadającym na termin powstania obowiązku podatkowego lub w dwóch kolejnych, tj. 2 miesiącach przy comiesięcznym rozliczaniu podatku lub aż 2 kwartałach przy rozliczaniu kwartalnym.

Trzeba mieć na uwadze, że przy tak rzadkim płaceniu zaliczek można zapomnieć o tym, że obowiązkowy termin minął… W porównaniu z korzyściami jest to jedynie drobiazg – wystarczy korzystać z aplikacji księgowej z przypomnieniem w formie np. wiadomości e-mail o konieczności uiszczenia zobowiązania.

Aktualizacja CEiDG i VAT-R

Przedsiębiorca, który uznał, że pora dokonać zmiany, powinien pamiętać o tym, że:

 • w przypadku podatku dochodowego przejście na kwartalne rozliczanie jest możliwe tylko raz w roku – do 20. lutego! W tym celu dokonuje aktualizacji wpisu do CEIDG za pomocą formularza CEIDG-1, w pozycji „Forma wpłaty zaliczki” zaznaczając sposób kwartalny. Nie należy mylić tej zmiany ze zmianą formy opodatkowania – ta bowiem możliwa jest tylko do 20. stycznia. 
 • przy VAT przejście na kwartalne rozliczenie jest możliwe aż w 4 terminach w ciągu roku i robimy to przy pomocy VAT-R. Przejście na kwartalne rozliczenie musi nastąpić do 25. dnia drugiego miesiąca właśnie tego kwartału, od którego chcemy rozliczać się kwartalnie: w przypadku I kwartału będzie to do 25. lutego. Przedsiębiorca może dokonać kolejnej zmiany dopiero po upływie 4 okresów rozliczeniowych.

Sebastian Bobrowski

Dyrektor finansowy

Pracuje w firmie inFakt, oferującej obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym. Oprócz tego inFakt oferuje Program do Fakturowania i Program do Księgowości online oraz usługę Zakładania Firmy.