Laser-Med S.A. sfinalizowała połączenie z One More Level S.A.

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Laser-Med S.A. (obecnie One More Level S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, przeprowadziła z sukcesem połączenie z One More Level S.A. – podmiotem działającym w branży gier komputerowych i zmieniła nazwę.

fot. unsplash.com

Zrealizowane połączenie będzie miało bardzo duży wpływ na dalszy rozwój One More Level S.A. i budowanie wzrostu wartości Spółki w oparciu o nowy przedmiot działalności, jakim jest produkcja gier komputerowych.

Emitent powziął informację na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS o dokonaniu w dniu 09.03.2018 r. przez Sąd Rejonowy w Krakowie wpisu połączenia Laser-Med S.A. z One More Level S.A. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej One More Level S.A. w zamian za nowo emitowane akcje serii B, które spółka przejmująca Laser-Med S.A. wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. uzgodnionym w dniu 28.09.2017 r. i zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia Laser-Med S.A. oraz Walnego Zgromadzenia One More Level S.A. z dnia 24.01.2018 r. Dzięki połączeniu Spółka będzie mogła realizować przyjęty plan rozwoju oraz efektywnie wykorzystać obecność na rynku publicznym.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że udało nam się sfinalizować cały proces połączenia spółek Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. Od teraz rozpoczyna się nowy etap w historii Spółki, w który wchodzimy z nowym przedmiotem działalności oraz ze zmienioną strategią rozwoju. Chcemy jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie rynek kapitałowy stwarza technologicznym spółkom, a do takich należy zaliczyć One More Level S.A. Mamy przed sobą bardzo dobre perspektywy wzrostu, związane przede wszystkim z najważniejszą produkcją, jaką jest gra „God’s Trigger”, której wydawcą jest firma Techland. Wierzymy, że dzięki prowadzonym działaniom prorozwojowym będziemy mogli konsekwentnie budować wartość Spółki i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe.” – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki One More Level S.A. (dawniej Laser-Med S.A.)

Najważniejszym celem przeprowadzonego połączenia jest stworzenie rozpoznawalnego podmiotu działającego w branży gier komputerowych i notowanego na rynku publicznym. One More Level S.A. to producent gry „God’s Trigger”, której wydawcą jest firma Techland. Gra została zaprezentowana w sierpniu 2017 r. podczas branżowych targów Gamescom i otrzymała bardzo dobre recenzje oraz nagrodę w kategorii: Best Puzzle / Skill Game, a także była nominowana w kategorii: Gamescom award for best booth. Produkcja ta będzie dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One.

One More Level S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) otrzyma również dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł w ramach konkursu GameINN organizowanego przez NCBiR. Złożony przez One More Level S.A. wniosek o dotację na realizację projektu o nazwie „Symulator warunków panujących na Marsie jako narzędzie dydaktyczne oraz deweloperskie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2, prowadzonego przez NCBiR – GameINN, został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych tego projektu wynosi ponad 3.026 tys. zł, a kwota rekomendowanej dotacji sięga 1.901 tys. zł i jest równa kwocie wnioskowanej przez One More Level S.A.

One More Level S.A. (poprzednio Laser-Med S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim, które wydało m.in. takie gry jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings oraz Race to Mars. One More Level S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) jest również certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

Z Dniem Połączenia, tj. 9 marca 2018 roku, we wszystkie prawa i obowiązki One More Level S.A. jako spółki przejmowanej, wstąpiła Laser-Med S.A. jako spółka przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037): „Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.”