Ulga na ekspansję: jakie koszty możemy dzięki niej odliczyć podwójnie?

Dodane:

Maciej Dudziński Maciej Dudziński

Ulga na ekspansję: jakie koszty możemy dzięki niej odliczyć podwójnie?

Udostępnij:

Poza ulgami na działalność innowacyjną, Polski Ład zakłada wprowadzenie ulg, z których skorzystać mogą firmy niekoniecznie prowadzące działalność innowacyjną. Jednym z najbardziej interesujących nowych rozwiązań tego typu jest bez wątpienia ulga na ekspansję.

W gąszczu przepisów zawartych w Polskim Ładzie, mocno zmieniającym realia wielu przedsiębiorców, zawarto też zmiany przepisów, które bez wątpienia są zmianami na plus. Do korzystnych zmian zaliczyć można poszerzenie katalogu ulg podatkowych na działalność innowacyjną oraz zwiększenie korzyści płynących z ulgi B+R (o czym pisałem tutaj). Kolejną ważną ulgą oferowaną w pakiecie Polskiego Ładu, jest ulga na ekspansję. Co ważne, to propozycja dostępna nie tylko dla innowatorów, ale również dla dużo większego grona przedsiębiorców.

Ekspansja nie tylko zagraniczna

Ulga ta ma umożliwić dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, mających na celu wejście na nowy rynek, a co za tym idzie na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. Co ważne, pierwotnie Ministerstwo Finansów, planowało ograniczyć tę ulgę jedynie do ekspansji na rynki zagraniczne, ostatecznie jednak Polski Ład pozwoli na skorzystanie z tego rozwiązania również w stosunku do wydatków mających na celu zwiększenie sprzedaży na rynku polskim.

Koszty, które odliczysz w ramach ulgi na ekspansję

W efekcie tej zmiany do kosztów poniesionych w związku z wejściem na nowy rynek będzie można zaliczyć:

  • koszty marketingu (strony internetowej, broszur, katalogów, reklamy, publikacji prasowych),
  • koszty dostosowania opakowań do wymagań danego rynku czy kontrahenta,
  • koszty uczestnictwa w targach (bilety lotnicze, koszty związane ze stoiskiem, zakwaterowanie, wyżywienie),
  • koszty przygotowania dokumentacji produktu (rejestracja znaku towarowego, certyfikacja produktu),
  • koszty przystąpienia do przetargu czy składania ofert innym podmiotom.

Sam katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia ulgą, w przyszłości na pewno będzie jeszcze doprecyzowany poprzez chociażby interpretacje indywidualne prawa podatkowego, jednak z treści samego przepisu wprowadzającego ulgę dość wyraźnie wynika, jakiego rodzaju koszty będzie można do niej zakwalifikować. Ciekawie zapowiada się też możliwość skorzystania z ulgi B+R przy pracach nad danym produktem, a następnie z ulgi na ekspansję już na etapie zdobywania rynku.

Podwójne odliczenie

Koszty będzie można odliczyć od podatku podwójnie – raz przez ujęcie w kosztach i drugi raz poprzez dodatkowe odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga na ekspansję jest dedykowana wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od wielkości czy formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy jej dotyczące wprowadzają jednak limit kwotowy kosztów związanych z ekspansją, które można odliczyć podwójnie w wysokości 1 miliona złotych.

Wzrost przychodów albo konieczność zwrotu

Jedynym warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi, jest rzeczywiste zwiększenie przychodów ze sprzedaży danych produktów, produktów dotąd nieoferowanych lub nieoferowanych w danym kraju, w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat od poniesienia wydatków mających na celu zwiększenie przychodów firmy. W przypadku niespełnienia tego warunku, konieczny będzie zwrot uprzednio odliczonej kwoty podatku.