Madkom i Edge One Solutions zainwestują w Akcelerator Inteligentnych Miast

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Madkom i Edge One Solutions zainwestują w Akcelerator Inteligentnych Miast

Udostępnij:

Madkom SA, spółka IT notowana na NewConnect, oraz Edge One Solutions, firma z Grupy Euvic, obejmą udziały i dokapitalizują Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o. (AIM).

AIM zajmuje się tworzeniem centrum akceleracyjnego, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych oraz gospodarczych przez wykorzystanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

Madkom i Edge One Solutions dokapitalizują AIM kwotą 300 tys. zł w zamian za 78,98 proc. udziałów w spółce. Dodatkowo obie spółki udzielą AIM do 2.5 miliona złotych pożyczki, aby zapewnić wkład własny konieczny do realizacji umowy z NCBR.

Madkom SA upatruje w tej inwestycji możliwość wykorzystania swojego know-how z sektora publicznego w celu akceleracji projektów, które będą powstawać w AIM. Z kolei Edge One Solutions realizuje już bliźniaczy projekt pod nazwą EduLAB Sp. z o.o., w ramach tego samego działania POPC. Dzięki temu, spółka wnosi do projektu praktyczne doświadczenia oraz know-how inwestycyjne.

Połączenie kompetencji Madkom i Edge One Solutions pozwoli uzyskać synergię zapewniającą sprawne wytworzenie w ramach akceleratora AIM nie mniej niż 6 rozwiązań smart city zaawansowanych do stopnia MVP (Minimum Viable Product).

Aby transakcja doszła do skutku, Madkom SA i Edge One Solutions Sp. z o.o. muszą uzyskać zgody nadzorcy sądowego InArgo SA (obecny właściciel AIM, który znajduje się w upadłości), jej rady nadzorczej oraz NCBR, który jest grantodawcą i zastrzegł sobie taki warunek w umowie z AIM.

Na realizację przedsięwzięcia opisanego umową AIM-NCBR pozostało znacznie mniej czasu, niż pierwotnie zakładano, więc inwestorzy – wciąż widząc możliwość jego realizacji w pierwotnie zakładanym terminie – liczą na bardzo sprawne uzyskanie wyżej wspomnianych  zgód, podał Madkom w swoim komunikacie.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie unijne z dnia 19 stycznia 2018 roku oraz umową o powierzenie grantu w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), zawartą w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez AIM z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).