Magdalena Pasecka dołącza do grona Partnerów w Innova Capital

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Magdalena Pasecka dołącza do grona Partnerów w Innova Capital

Udostępnij:

Innova Capital, fundusz private equity, ogłasza awans Magdaleny Paseckiej na stanowisko Partnera. Nominacja wzmacnia organizację Innova Capital oraz podkreśla wzrost znaczenia funkcji nadzoru nad portfelem funduszu oraz odpowiedzialnego inwestowania (ESG). Jako jeden z Partnerów, Magdalena Pasecka będzie nadal pełnić funkcję CFO firmy.

Magdalena Pasecka jest związana z Innova Capital łącznie ponad 10 lat. Posiada bogate i poparte sukcesami doświadczenie w sektorach venture capital i private equity. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Innova Capital, w ramach którego podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące obecnych oraz przyszłych inwestycji. Jednocześnie odpowiada za powoływanie nowych funduszy i jest aktywnie zaangażowana w procesy fundraisingu, a także kwestie związane z raportowaniem na potrzeby inwestorów i bieżący kontakt z nimi. Jako CFO jest w szczególności odpowiedzialna za obszar raportowania, kontroli finansowej i monitoringu portfela. Wraz z objęciem stanowiska Partnera, zwiększy się jej udział w opracowywaniu strategii rozwoju całego portfela spółek, w którym obecnie znajduje się 12 firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej o zróżnicowanym profilu działalności.

– Mandat zaufania od Partnerów Innova Capital związany z promocją jest dla mnie powodem do dumy. Na nowym stanowisku – obok dotychczasowych zadań w obszarze operacji funduszu i monitoringu portfela – więcej czasu będę poświęcać na strategiczne spojrzenie na spółki portfelowe w zakresie poszukiwania możliwości zwiększania ich wartości – mówi Magdalena Pasecka, Partner i CFO w Innova Capital.

Magdalena Pasecka dołącza do Andrzeja Bartosa, Krzysztofa Kuliga i Leszka Muzyczyszyna jako kolejny Partner w firmie zarządzającej. – Dla Innova Capital rozwój kluczowych członków zespołu, którzy przyczyniają się do sukcesu firmy ma wyjątkowe znaczenie. Bardzo cieszymy się z awansu Magdy na stanowisko Partnera. Jej doświadczenie i wiedza będą atutami w rozwoju strategii naszego portfela. Dotychczasowy wkład Magdy we wzrost wartości naszych inwestycji był imponujący i jesteśmy przekonani, że jako Partner, Magda dalej będzie przyczyniać się do sukcesów Innova – czytamy w oświadczeniu Senior Partnerów Innova Capital.

Magdalena Pasecka posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość, a w ramach stypendium naukowego studiowała także na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech. Zdobyła kwalifikacje biegłego rewidenta oraz międzynarodowej organizacji ACCA. Zanim objęła stanowisko CFO w Innova Capital, była członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w MCI Capital, spółce z branży venture capital i private equity. Wcześniej współpracowała z Innova Capital na stanowisku kontrolera finansowego.